Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine dao je saglasnost za uvođenje takozvanih blok tarifa. Prijedlog će danas biti upućen Regulatornoj agenciji za energiju u Federaciji BiH (FERK), koji mora odobriti zahtjev u roku od 60 dana, izjavio je gostujući u emisiji BHT1 uživo ,Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora EPBiH.

"Kako smo i dosad govorili, cilj je, prevashodno, da se građani navikavaju da štede energiju. Elektroprivreda je u ovom periodu prinuđena na takav način štednje", rekao je Buljubašić.

Pojasnio je da je riječ o tri "blok" tarife.

„Prva blok tarifa je u kojoj je potrošnja do 268 kWh mjesečno. To je tarifa koja je i dosad bila u nekoj zaštićenoj kategoriji. Tu imamo preko 430 hiljada korisnika i u toj tarifi neće doći do poskupljenja. Slijedeća tarifa ide od 268 do 1000 kWh i u okviru te tarife imamo kategoriju potrošača čiji računi pedeset posto, pa i više, sežu od 50 do 80 KM i tu će biti neko povećanje cijene od pet do osam KM. I imamo tarifu sa ispod tri posto potrošača koji prelaze iznad 1.000 kWh mjesečno“.

Intencija Elektroprivrede BiH je, naveo je Buljubašić, da građane zamole da 2024. godinu štede energiju kako ne bismo bili prinuđeni da tokom ove godine kupujemo električnu energiju na tržištu.

On smatra kako se ovdje ne može govoriti o diskriminaciji krajnjih kupaca.

"Po pravilniku FERK-a, mi imamo mogućnost da, osim visoke i niske tarife, podnesemo zahtjev da se definiše cijena u odnosu na količinu potrošene električne energije. Mi koristimo to pravo i podnijeli smo takav zahtjev", naglasio je Buljubašić.

Nakon svega što je Buljubašić rekao, a pisali smo o tome jučer (tekst pročitajte ovdje), Elektroprivreda BiH nastoji svoju nesposobnost da proizvede dovoljno uglja u svojim rudnicima, te da u skladu stim proizvede dovoljno energije za izvoz i domaće potrebe, naplatiti preko leđa građana. Dakle, od građana se traži da pomognu Elektroprivredi da ne dođe u situaciju, jer je nesposobna da proizvodi, da mora uvoziti struju.

Koliko je ovo šizofrena situaciju u koju nas je doveo „trojkin“ stručnjak za vodovod i kanalizaciju u Srebreniku (s te pozicije je došao na čelo Elektrorivrede BiH) govori podatak da već nekoliko godina traje kampanja prelaska na čvrstih goriva koja zagađuju zrak na ekološki prihvatljivija rješenja, koja uglavnom uključuju korištenje električne energije za grijanje i hlađenje.

Ponukani tim pozivima, čak su davane subvencije za prelazak na ekološko grijanje, građani su masovno počeli prelaziti na toplotne pumpe, klima uređaje invertere, konvektore... dakle sve one utređaje koji rade na struju. E sada će biti kažnjeni što su bili toliko naivni i slušali vlasti da treba biti ekološki osviješten, čuvati okolinu, čist vazduh... „Trojka“ će im sada bukvalno naplatiti čist vazduh.

Ne ulazeći u to kako postavljene „blok tarife“, sama činjenica da se „tjeraju“ potrošači da štede, bez obzira na to što će za dio njih cijene biti više, dovest će Elektroprivredu BiH u još teže stanje nego što je sada jer smanjiće vlastitu proizvodnju energije, a neće smanjiti troškove, a kako nema veće proizvodnje energije neće biti ni većih prihoda pa će u jednom trenutku doći u situaciju da ne može servisirati obaveze. Onda će uslijediti otpuštanje radnika, za početak u rudnicima. Ali, nije jeftino ni otpustiti radnike, treba novac za to. Onda će tražiti od Vlade, a Vlada će se zadužiti...i opet će građani finasirati nesposobnost nametnutih direktora, ministara i premijera.

Na kraju, ideja o blok tarifama potekla je od Elektroprivrede Republike srpske, koja je još 2022. godine uvela blok tarife. No, neslavno je završila priča o blok tarifama. Naime, Ustavni sud Republike sprske je presudio da su blok tarife diskriminacija.

Ustavni sud je osporio odluku da se obim potrošnje koristi kao kriterij za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije, jer su time krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije.

Krenuo Buljubašić grlom u jagode. Još tvrdi da prema pravilima FERK-a blok tarife ne predstavljaju diskriminaciju, ali je zaboravio da ni prema pravilima Regulatorne komisije za energetiku Republike srpske blok tarife nisu bile diskriminatorne, ali jesu prema pravilima Ustavnog suda.