Impressum

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00387 33 944 206 / 00387 33 944 207
 • E-mail: [email protected], uredni[email protected][email protected]
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Urednici: Nedim Hasić, Jakub Salkić
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Vildana Demirović
 • Redakcija: Mirza Abaz i Admir Lisica
 • Fotografije: Fotoslužba Faktora, Anadolija, EPA i FENA
 • Lektorica: Irma Kaltak Kapo
 • Vanjska saradnja: Alma Arnautović, Bojan Budimac, Mustafa Drnišlić, Anes Džunuzović, Hasan Eminović, Šaban Gadžo, Željko Grahovac, Jasmin Grošić, Damir Hadžić, Medin Halilović, Amir Hasanović, Mirzet Hamzić, Armin Hodžić, Irfan Horozović, Alosman Husejnović, Sadik Ibrahimović, Ammar Kulo, Adem Mehmedović, Almir Mehonić, Satko Mujagić, Elvir Musić, Fikret Muslimović, Faris Nanić, Bajro Perva, Izet Perviz, Safet Pozder, Esad Rahić, Elvir Resić, Amir Sijamhodžić, Mirza Sinanović, Osman Softić, Nebojša Šerić Šoba, Kenan Šurković, Adis Tanović, Amir Telibećirović, Ognjen Tvrtković, Sanadin Voloder, Almir Zalihić
 • Štampa: Suton d.o.o.
 • Časopis izlazi sedmično.