Impressum

 • Adresa: Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, BiH
 • Telefon: 00 387 33 942-660
 • E-mail: [email protected][email protected][email protected]
 • Medijski partner: www.faktor.ba
 • Broj računa: Turkish Ziraat Bank: 186000-1074262123
 • Izdavač: Simurg media d.o.o.
 • Glavni i odgovorni urednik: Filip Mursel Begović
 • Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Amina Šećerović-Kaşli
 • Izvršni urednik: Mahir Sokolija
 • Redakcija: Nedim Hasić, Jakub Salkić i Sanadin Voloder
 • Urednik fotografije: Velija Hasanbegović
 • Grafička urednica: Vildana Sofić
 • Fotografije: Stav, Fotoslužba Faktora, Anadolija i FENA
 • Vanjska saradnja: Bojan Budimac, Edo Demirović, Mustafa Drnišlić, Anes Džunuzović, Hasan Eminović, Šaban Gadžo, Jasmin Grošić, Damir Hadžić, Armin Hodžić, Jasmin Hodžić, Irfan Horozović, Alosman Husejnović, Ajdin Huseinspahić, Sadik Ibrahimović, Alen Kalajdžija, Ammar Kulo, Ahmet Kurt, Adem Mehmedović, Almir Mehonić, Amila Memić, Fikret Muslimović, Faris Nanić, Sead Omeragić, Adnan Hamdov Pejčinović, Elvir Resić, Amir Sijamhodžić, Osman Softić, Mesud Šadinlija, Nebojša Šerić Šoba, Kenan Šurković, Amir Telibećirović, Ognjen Tvrtković, Almir Zalihić