U bosanskom leksičkom sistemu nakalemljeno je nekoliko tzv. tipičnih srbizama, od kojih neki u posljednje vrijeme ulaze u jezik, a neki su to od nešto ranije. Jedan od starijih tvorbenih i fonetski uvjetovanih leksičkih srbizama jeste imenica buvljak. Ovu imenicu ni hrvatski normativisti ne prihvataju, a ni bosanski je ne uzimaju mile volje, pa je neki uopće ne uvrštavaju, a neki upućuju na neke druge, alternativne oblike.

Oblik buvljak predstavlja neologizam kojim se označava pijaca na kojoj se najčešće prodaje različita korištena roba, gdje se ne zna za red, gdje cijene nisu jasne i gdje se roba postavlja gdje ko i kako stigne.

I tako, dok govorim o tome, naumpada mi skopska pijaca koja se u narodu zove Bit-Pazar, za što kod nas postoji navedeni kalk. Jasno je da je osnova ove riječi vezana za bosanskom *uvu neprimjerenu *buvu, čime je *buvljak ustvari *buhljak ili *bušak.

Ako se ima u vidu da bosanski standard prepoznaje kao normativno prihvatljiv oblik suhlji ili suši, gdje je ovaj drugi prepoznat dominantno u hrvatskoj normi, i koji je, uzgred kazano, gramatički pravilan, onda bi se suprotstavljanjem analogija moglo reći da postoji najviše šansi da u bosanskom zaživi *buhljak a potom i, možda, eventualno, ali teško, i *bušak.

Prednost *buhljaka spram *bušaka ogleda se u veoma rasprostranjenom obliku komparativa pridjeva suhlji, koji je upravo analoškim putem formiran u odnosu na uobičajeni srpski oblik suvlji, pa bi prema toj osnovi bio i *buhljak. Istina, bosanski leksikografi, kao Jahić npr., navode i oblike buhinji i buhlji za prisvojne pridjeve, odakle bi se mogao izvesti oblik *buhinjak, i opet, *buhljak.

Drugi relativno noviji srbizam jeste i leksema koja se sporadično može čuti u govoru bosanske omladine, a to je muvati (koga) ili smuvati (se), što odgovara jednom starijem bosanskom žargonizmu bariti ili zbariti (se), koji bi u navedenim obliku, značenju i životnoj funkciji bio primjereniji bosanskoj jezičkoj praksi.

Tako bi se moglo reći da u bosanskoj jezičkoj radionici ne postoji muvanje i muvati u spomenutom značenju, mada su moguće analoške paralele u obliku muhati i muhanje i sl., dok se oblik muhati se javlja u značenju boravljenja na nekom prostoru bez cilja i svrhe, odnosno sa značenjem lutanja, lijetanja: poput muhe bez glave – s čime postoji semantički poveznica. Zato se u Bosni moguće muhati na buhljaku.

A kad vrag odnese šalu, onda se može očekivati i *muvanje na *buvljaku. Valja to još samo zamisliti.