Humanitarna organizacija „Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus“ (MFS-EMMAUS) Doboj Istok pored brojnih humanitarnih i razvojnih projekata aktivno radi i na očuvanju bosanskog jezikam u domovinskim zemljama Bošnjaka.

U saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola, MFS-EMMAUS pokreće akciju prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu 10.000 knjiga za obrazovni program učenika na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji, koji pohađaju bosanski jezik.

Cilj kampanje je otklanjanje poteškoća s kojima se učenici suočavaju u nastavi na bosanskom jeziku zbog nedostatka udžbenika i lektira, kao i nemogućnosti izrade kvalitetnih udžbenika za bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta.

Obzirom na važnost bosanskog jezika kao sredstva očuvanja kulture i identiteta, kao i njegovu ulogu u obrazovanju i povezivanju zajednica, iz MFS-EMMAUS-a pozivaju vas one kojima je stalo do bosanskog jezika i našuh sunarodnjaka na Balkanu da se podrže njihov projekat jer svaka donacija, bez obzira na iznos, ima veliku vrijednost.

Na Kosovu se početkom maja okončao popis stanovništva koji će pokazati koliko Bošnjaka živi na Kosovu. Prema ranjim procjenama bošnjačka zajednica na Kosovu broji oko 30 000 članova, a nastavu na bosanskom jeziku pohađa između 5 i 6 hiljada učenika u osnovim i srednjim  školama. Također, na univerzitetima u Prizernu i Peći na pojedinim smjerovima se realizuje  nastava na bosanskom jeziku.

U Sjevernoj Makedoniji nastava na bosanskom jeziku se u potpunosti realizuje u dvije škole te kroz predmet Jezik i kultura Bošnjaka i u više osnovnih škola. Prema zadnjem popisu stanovništva u S. Makedoniji živi 16 000 Bošnjaka.