Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji su izuzetno specifična i složena naša zajednica u domovinskim zemljama. Burna historija Balkana pruža mnoge poveznice između Bosne i Hercegovine i S. Makedonije, kao i između Bošnjaka i Makedonaca, Albanaca i drugih naroda koji žive u ovoj zemlji.

S obzirom da su BiH i S. Makedonija djelile zajedničku historiju u okviru Osmanskog carstva i Jugoslavije sudbine Bošnjaka Makedonije su neraskidivo povezane sa matičnom državom, kao i Sandžakom, Kosovom i drugim susjednim zemljama.

Dr. Zećir Ramčilović spada u naše najznačajnije historičare izvan BiH. Rezultat njegovog višegodišnjeg istraživanja je kapitalno djelo “Bošnjaci u Makedoniji u XX vijeku” čije je drugo dopunjeno izdanje nedavno predstavljeno u Rožaju.

Djelo je štampano uz podršku i sufinansiranje Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori, a u realizaciji projekta NVO “Zelena gora”.

Na promociji su govorili prof. dr Draško Došljak, mr Sait Šabotić i mr Sead Šahman.

Šahman je podsjetio da je knjiga rezultat obimnog naučno-istraživačkog rada prof. Ramčilovića, tačnije višegodišnje autorove posvećenosti ovoj tematici u okviru istraživanja za doktorsku disertaciju pod istim naslovom koja je odbranjena na Institutu za nacionalnu istoriju pri Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju 2013. godine.

Već naredne godine iz štampe izašlo i prvo izdanje knjige na makedonskom jeziku.

“Prof. Ramčilović u knjizi se fokusira na sudbinu bošnjačkog naroda, autohtono evropskog koji između ostalog nalazi svoje mjesto i u Makedoniji, zemlji Makedonaca, slavnog i prijateljskog naroda čiji identitet je takođe vrlo često predmet osporavanja i negiranja”, kazao je Šahman.

Prof. dr Draško Došljak istakao je da knjiga Ramčilovića omogućava da odbacimo raširene zablude o historiji, jeziku i kulturi Bošnjaka koje su nastajale neutemeljenim i neargumentovanim tekstovima o ovim temama.

“Ovo je knjiga kulture sjećanja koja je nastala na osnovu prvorazrednih historijskih izvora, s namjerom da istina bude na prvom mjestu”, kazao je Došljak.

On smatra da knjiga prof. dr Ramčilovića o Bošnjacima u Makedoniji potvrđuje autora kome je nauka na prvom mjestu, a historijska istina vertikala ove monografije.

Recenzent djela mr Sait Šabotić osvrnuo se na doprinos knjige regionalnoj historiografiji uz kazivanje o historijskom hodu Bošnjaka u Makedoniji od osmanskog perioda do početka XXI stoljeća.

"Poglavlje pod nazivom 'Bošnjaci u Makedoniji od 1941. do 1991. godine', obuhvata pedesetogodišnji period koji je obilovao raznovrsnim historijskim događajima i procesima kojima je neminovno bilo obuhvaćeno i bošnjačko stanovništvo. Autor je nastojao da u ovom dijelu stvori globalnu sliku doprinosa Bošnjaka borbi protiv okupatora zemlje, posebno onih koji svojim rođenjem nijesu bili vezani za Makedoniju, ali koje je životna sudbina spojila sa njom i odredila pravac njihovog djelovanja”, kazao je Šabotić.

Istakao je da je u tom duhu u knjizi sadržana je čitava plejada istaknutih revolucionara poput Rifata Burdžovića Trša, Alije Avdovića, Džemaila Mehmedovića, Halima Halimića, Beća Bašića, Isa Omeragića, Ahmeda Redžepagića, Hivzije Ćatovića i mnogih drugih, čije je djelovanje uveliko doprinijelo buđenju najširih slojeva stanovništva u pogledu revolucionarne borbe.
Autor knjige, prof. dr Zećir Ramčilović naveo je da se XX vijek može okarakterisati kao jedan od najtežih za Bošnjake, vijek kad je bio ugrožen i njihov goli opstanak.

“Ova knjiga je rezultat istraživanja početkom XXI vijeka i predstavlja dobru najavu da će upravo ovaj vijek donijeti napredak, potpunu emancipaciju i afirmaciju bošnjačkog identiteta”, naveo je Ramčilović.

Napomenuo je da je položaj bošnjačke zajednice u Sjevernoj Makedoniji značajno unaprijeđen u posljednje vrijeme.

“U prilog navedenom ide i moj profesionalni angažman u Crnoj Gori, kao i činjenica da su Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji, u Crnoj Gori, ali i u svim državama gdje žive postali društveno-politički faktor, nalaze se na pozicijama donosioca odluka i dio su svih važnih procesa”, zaključio je Ramčilović.

Drugi recezent knjige je dr Marjan Dimitrijevski, a akademik Ferid Muhić napisao je predgovor.

“S obzirom da nijedan evropski narod u modernoj historiji Evrope nije bio predmet toliko ideoloških diskvalifikacija i sistematskih poricanja kao Makedonci i Bošnjaci, izbor osnovne teme ove knjige predstavlja implicitnu kritiku na cijelu dosadašnju, ali i svaku buduću antimakedonsku i antibošnjačku propagandu. Istovremeno, to znači i da knjiga predstavlja eksplicitnu afirmaciju njihovog nacionalnog, jezičkog, kulturnog i svakog drugog identiteta”, napisao je, između ostalog, u svom predgovoru akademik Muhić.

Podsjećamo, sredinom septembra 2022. godine ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani objavio je vijest da će novi ambasador Republike Sjeverne Makedonije u Crnoj Gori biti profesor doktor Zećir Ramčilović, zastupnik iz reda bošnjačkog naroda u Skupštini Sjeverne Makedonije.