Cijena dizela i benzina premašila je u Bosni i Hercegovini ono što poneki nazivaju psihološkom granicom od 2,5 marke. To je maksimum nakon godina Agresije i kako sada stvari stoje, cijena goriva će i dalje rasti. Cijena dizela u Evropi je između 1, 4 i 1.9 eura što je rekord svih vremena. Sve se to događa unatoč činjenici da je cijena barela Brenta, što je referenca za određivanje cijene nafte u Evropi, 20% jeftinija nego prije 10 godina.

Da bi se znalo kako i koliko porast cijena goriva,  koliko porast ili pad cijene barela Brenta utiče na naše džepove, treba znati da je maloprodajna cijena goriva određena različitim komponentama. S jedne strane su porezi a sa druge strane, cijena goriva prije poreza koja uključuje veleprodajni trošak sirove nafte te troškove distribucije i marže.

Od ovih komponenti, međunarodna cijena sirove nafte čini 35% maloprodajne cijene, pa će porast ili pad barela Brenta uticati na konačnu cijenu u tom omjeru. U tom aspektu, rafinerije provode ugovore za nabavu sirove nafte za preradu odmah ili u kratkoročnom srednjem roku. U prvom slučaju cijena Brenta bi imala automatski uticaj, ali u drugom slučaju uticaj porasta Brenta ne bi toliko direktno uticao na konačnu cijenu goriva, budući da su rafinerije mogle skladištiti naftu kada je cijena barela bila niža.

Iznad međunarodne cijene sirove nafte postoje porezi koji čine praktično 50% konačne cijene punjenja spremnika, a ostatak je bruto distribucijska marža, koja je 2020. godine bila na historijskom maksimumu.

Neke se zemlje posljednjih sedmica odlučuju na ograničavanje maskimalne cijene litre goriva pa na taj način, ako neka od vlada odluči podići ili sniziti poreze na gorivo, na cijenu goriva više će uticati taj korak nego ciejna goriva na međunarodnom tržištu.

Kako svijet još uvijek nije prebrodio pandemiju, energetska kriza, obilježena geopolitičkim napetostima, ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijeloj Evropi, ponajprije zbog stanja u Ukrajini, naglo je digla cijene i teško se odrazila na naše džepove.

Pridodamo li porastu cijena goriva eskalaciju cijena plina i rekordne cijene električne energije  suočavamo se s povećanjem cijena energenata koji inflaciju guraju na najviši nivo u posljednja tri desetljeća.