Na osnovu javnosti aktuelno dostupnih informacija o moguće bespravnom dislociranju Čajničkog evanđelja izvan državnih granica Bosne i Hercegovine, kao jedinog do sada kod nas čuvanog rukopisa bosanske redakcije staroslavenskog jezika i ujedno nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, Vijeće Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu na svojoj vanrednoj sjednici, održanoj danas, najoštrije osuđuje svako skrnavljenje, otuđenje i nebrigu za nacionalno blago Bosne i Hercegovine.

˝Vijeće Instituta upućuje javni apel svim nadležnim i odgovornim tijelima, službama, ustanovama ili pojedincima, da učine sve što je moguće da se ovakve pojave ubuduće spriječe, da se nacionalno blago zaštiti i da se načinjene štete koliko je moguće isprave˝, navodi se u saopćenju Vijeća Instituta.

Kao svoj doprinos poboljšanju stanja, Vijeće Intituta donosi odluku da svoje dvije monografske studije o Čajničkom evanđelju (Čajničko četveroevađelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća, Sarajevo 2017i Čajničko evanđelje: tekstološko istraživanje, Sarajevo 2021.) do kraja ove godine objavi i u elektronskoj formi, čineći ih javno dostupnim zainteresiranoj široj javnosti.

Inače, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2013. godine donijela odluku da je pokretno dobro, Čajničko jevanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču, na području entiteta Rs, nacionalni spomenik.

˝Vlada Rs-a dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika˝, navodi se u Odluci.

Čajničko evanđelje predstavlja izuzetno vrijedan izvor za filološka istraživanja.

U opisu dobra se navodi da će Čajničko evanđelje ispisano na fino obrađenom pergamentu, dimenzija 19,5 sa 15 centimetara. Rukopis je ukrašen inicijalima, posebno u Evanđelju po Mateju. Inicijali su različitog oblika, vrlo arhaični, često u dvojnim prepletima, sa palmetama, polupalmetama i volutama. Crtež je izveden cinoberom, a pojedini su ispunjeni plavom ili crvenom bojom.

Trenutno je nepoznato gdje se nalazi ovaj nacionalni spomenik.