Keramička pločica stavljena je na aukciju i prodata je za 12.000 eura u aukcijskoj kući u Madridu. Čim je vijest objavljena, tamošnja je policija krenula u akciju a nakon istrage objavila kako smatra da pločica pripada Alhambri.

Riječ je o osmerokutnom komadu keramike (20 x 21 cm), emajliranom u plavoj i oker boji, iz 15. stoljeća, koji u svom ukrasu ima štit Nasridskih sultana. Nakon što je prodata na aukciji provedena je detaljna studija o stilu i porijeklu pločice. Njene fotografije poslane su Odjelu za konzervaciju muzeja Alhambre kako bi oni mogli policiju izvijestiti o porijeklu i originalnosti pločice.

Iz Alhambre su kazali da je potrebno detaljno proučiti poločicu ali da ona gotovo sigurno pripada katu dvorane Palače Comares, čija je izgradnja i uređenje izvedeno u vrijeme Jusufa I.

Policija je zato pločicu dostavila Muzeju Alhambre u Granadi kako bi je proučilo specijalizirano osoblje. Ukoliko se ispostavi da je originalna, o cijelom će slučaju posljednju riječ dati pravosuđe.