Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u julu 2022. godine iznosila je 652 GWh, a u istom mjesecu 2021. godine 601 GWh, objavio je Federalni zavod za statistiku. Riječ je o povećanju proizvodnje od 8,5 posto.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 22,9 posto, termoelektrane sa 72,1 posto, a vjetroelektrane sa 5 posto.

Ipak, proizvodnja električne energije od januara do jula 2022. godine smanjena je u odnosu na isti period prošle godine za 11,8 posto, što se naročito odrazilo na izvoz, koji je više nego dvostruko smanjen u ovom periodu.

Iako je u prvih sedam mjeseci došlo do smanjenja proizvodne električne energije u odnosu na isti period prošle godine, vrijedi napomenuti da je znatno povećana proizvodnja putem vjetroelektrana. Sa 163 GWh na 232 GWh, odnosno za 42 posto. Udio električne energije dobivene u Federaciji BiH pomoću vjetroelektrana povećan je sa 2,9 posto na 4,7 posto. Termoelektrane su u ovom periodu proizvele približno isto električne energije kao i lani (sa 3.102 GWh na 3.066 GWh), ali je znatno opala proizvodnja hidroelektrana (sa 2.340 GWh na 1.642 GWh).


Vjetroelektrana u Podveležju

S druge strane, proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH raste, u julu je iznosila 429.732 tona, dok je u istom mjesecu 2021. godine bila 329.137 tona, približno 100.000 tona manje nego ove godine. Otprilike za toliko, tačnije za 104.000 tona, povećan je izvoz mrkog uglja iz Federacije BiH u prvih sedam mjeseci ove godine.

Za prvih sedam mjeseci 2022. godine Federacija BiH izvezla je 142.000 tona mrkog uglja. U istom periodu prošle godine izvezeno je 38.000 tona.

Proizvodnja lignita u FBiH u julu 2022. godine iznosila je 136.584 tone, a u istom mjesecu 2021. godine 103.117 tona.

(Izvor: Federalni zavod za statistiku)