Sarajevo Film Festival / Sarajevski filmski festival

Mnogo je engleskih oblika i konstrukcija zauzelo busiju u rovovima bosanske leksike i sintakse. Jedna od njih jeste i Sarajevo Film Festival, koji je ujedno i zvanični naziv ove značajne kulturne manifestacije koja se već godinama održava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Šta je sporno s ovom sintagmom? S njome ništa nije sporno osim činjenice da nije formirana u skladu sa sintaksičkim i leksikološkim principima bosanskog jezika. Naime, cijela engleska konstrukcija Sarajevo Film Festival preuzeta je u bosanski jezik tako da se koristi i u tzv. sintagmatsko-paradigmatskim oblicima na način da se ponaša kao da je polusloženica, iako to nije: „Na Sarajevo Film Festivalu predstavljeni su najnoviji filmovi...“, gdje se može primijetiti da samo posljednja riječ sintagme ima fleksiju dok je prethodne riječi nemaju. To upravo i jeste jedno od spornih pitanje ove sintagme.

Zato bi bilo jezički puno bolje kada bi se u javnom prostoru, naročito u medijima, koristio ekvivalent ove strukture usklađen s principima morfo-sintaksičkih pravila bosanskog jezika, odakle bi se mogla formirati sintagma: Sarajevski filmski festival, tako da bi svi elementi strukture bili flektivni, shodno bosanskim morfo-sintaksičkim principima: „Na Sarajevskom filmskom festivalu predstavljeni su najnoviji filmovi...“

U svakom slučaju, na hrvatskoj Wikipediji pod natuknicom Festivala napisana je i na hrvatskom jeziku sintagma Sarajevski filmski festival, što svakako pokazuje jezičku osviještenost naših susjeda. Na bosanskoj Wikipediji navedeno je u podnožju stranice Sarajevski filmski festival, dok se na zvaničnoj stranici Festivala ne može naći bosanski ekvivalent. Možda griješim, možda nisam našao bosanski ekvivalent.

Ostaje nam nada da će se i naša, bosanska jezička javnost u ovoj sferi „jezički osvijestiti“.

***

Dr. sc. Alen Kalajdžija naučni je savjetnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, u kojem je obavljao i funkciju direktora u dvama mandatima. Njegova područja zanimanja jesu lingvistika i historija jezika. Do sada je ukupno objavio 72 rada, uključujući izvorne naučne članke, stručne radove i prikaze, a istovremeno je učestvovao na 54 domaće i međunarodne naučne i stručne konferencije, simpozija i okrugla stola, od čega su 25 učestvovanja od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika. Učestvovao je na više od 60 stručnih tribina i promocija izdanja iz oblasti bosnistike. Urednik je više od 20 izdanja Instituta za jezik, od čega je u 14 izdanja bilo od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika, te je bio recenzent niza različitih naučnih i stručnih djela iz oblasti bosnistike.