Nacionalni park Una je u dosadašnjem periodu ove godine posjetilo više od 133.000 turista i gostiju, a realizirana je i većina planiranih programskih aktivnosti. Ove pokazatelje, odnosno trend napretka iz godine u godinu, potvrdio je direktor Javnog preduzeća Nacionalni park “Una” Amarildo Mulić.

“Ponosni smo na rezultate našeg napornog rada, s obzirom da smo uz podršku našeg osnivača Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva okoliša i turizma, uspjeli u tako značajnoj mjeri unaprijediti rezultate poslovanja. Realizirali smo više od 80 posto zacrtanih programskih aktivnosti, dok smo prije nekoliko dana nadmašili i brojku od 133.000 evidentiranih ovogodišnjih posjeta. Riječ je o najboljem rezultatu od početka operativne uspostave rada Nacionalnog parka Una, a podsjetit ću da smo upravo prije 12 godina imali tek 2.500 posjetilaca u cijeloj godini”, izjavio je za Fenu Mulić.

Konstatovao je kako su ovo rezultati zajedničkog angažmana i rada, te umrežavanja sa svim operaterima u turističko-ugostiteljskom i uslužnom sektoru, bezrezervne podrške osnivača, donatora i partnera.

Realizirane su brojne aktivnosti na jačanju kapaciteta, kako opremanju, tako i edukaciji uposlenika. Ozbiljno se pristupilo izradi planskih dokumenata, kao i realizaciji nekoliko važnih projekata za samo zaštićeno područje.

“Do kraja novembra trebale bi biti završene sve aktivnosti oko realizacije projekta Una Valens, odnosno nabavke mobilnih štandova koju finansira donator UNDP. Osigurali smo i sredstva za izradu projektne dokumentacije za konzervaciju i zaštitu srednjovjekovnog grada Ostrovica iznad Kulen Vakufa, u čemu su nam pomogli Italijanska ambasada u BiH i Italijanska razvojna agencija. U završnoj fazi je i projekt istraživanja gljiva u zaštićenom području”, kaže Mulić.

Ističe da su u proteklih 12 godina realizirali više od 40 projekata koji su vezani za zaštitu i očuvanje prirode, kao i naučno-istraživačke radove. Mnogo je urađeno i kada su u pitanju infrastrukturni projekti, a Mulić izražava nadu da će u narednom periodu upravo u tom segmentu imati još značajniju podršku gradske i kantonalne vlasti.

U toku je i procedura upisa u Registar svjetske prirodne baštine pri UNESCO-u mikrolokaliteta Milančev buk s kompleksom sedrenih barijera u Martin Brodu.

“Ta procedura traje od 2017. godine i vjerovatno nismo ni svjesni njene važnosti. Do kraja mjeseca trebamo predati popravljeni nominacijski fajl uredu UNESCO-a u Parizu i nadamo se kako će Generalna skupština u februaru naredne godine Nacionalnom parku 'Una' odobriti status zvaničnog kandidata. Ako Milančev buk bude na kraju upisan u Registar svjetske prirodne baštine, to će značiti da će se ovaj dio BiH pozicionirati na svjetsku ekološku i turističku mapu, što je planetarna promocija i od neprocjenjivog značaja”, naglasio je Mulić.

Također, potvrđen je i sve veći interes za posjete Nacionalnom parku “Una” van udarne ljetne turističke sezone, što bi trebalo značajno poboljšati sve brojke i pokazatelje do kraja tekuće godine.