U Sarajevu je večeras svečano promovirana edicija “Historija Bosne i Hercegovine“, izdanje u šest tomova Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu (UNSA), koje predstavlja prvu institucionalnu historiografsku sintezu u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.

Riječ je o generacijskom projektu, kako ga autori nazivaju, na kojem su aktivno radili posljednje dvije i po godine, a posebna vrijednost djela je svakako to što su ga pisali domaći autori, odnosno 47 doktora nauka, devet urednika, a stručno mišljenje na rukopis dalo je jedanaest recenzenata.

Glavni i odgovorni urednik izdanja i direktor Instituta za historiju UNSA Sedad Bešlija istakao je da se pola vijeka čekalo na sintezu historije Bosne i Hercegovine.

“Najveća vrijednost ove edicije jeste u činjenici da do sada nismo imali sintetizirano, zaokruženo znanje o prošlosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, zajedno s mnogim autorima i saradnicima iz sedamnaest institucija iz cijele države, uhvatio se u koštac s ovakvim projektom. Danas sa zadovoljstvom predstavljamo javnosti da smo došli do kraja”, kazao je Bešlija.

Ističući da edicija uključuje sva saznanja o historiji Bosne i Hercegovine od prahistorije do recentne prošlosti do Dejtonskog sporazuma.

Bešlija je ovom prilikom pohvalio rad Instituta za historiju u proteklim godinama te je kazao da u toj ustanovi godišnje imaju više od osam izdanja.

“Važno je pratiti zvanične naučnoistraživačke institucije, a Institut za historiju već 64 godine bdije nad tim naučnim standardima i na taj način pristupa prošlosti. Svjedoci smo da ima svakakvih pristupa, a najgori su oni mitološki, koji zbunjuju i struku i opću čitalačku publiku”, zaključio je Bešlija.

Viši naučni suradnik Instituta za historiju i jedan od autora i urednika ove edicije Dženita Sarač-Rujanac istakla je da je već decenijama postojala potreba za sintezom i pristupačnom historijom Bosne i Hercegovine koja će dati odgovore na otvorena pitanja, a da je to upravo ova edicija.

“Prva sintetizirana historija Bosne i Hercegovine zaista je kapitalni projekt i mi smo imali cilj da napišemo sintezu koja će biti pristupana svima. Ta sinteza se zasniva na dosadašnjim istraživanjima i neka je sublimacija naših dosadašnjih saznanja o našoj bližoj i daljoj prošlosti. Ovo je rezultat višegodišnjeg, akumuliranog saznanja o našoj prošlosti. Mislim da smo ovaj put uspjeli u našoj nakani”, kazala je Sarač-Rujanac.

Naglasila je da ova edicija uključuje sve epohe, uključujući i devedesete godine prošlog stoljeća s novim podacima koji su inkorporirani u ovo kapitalno djelo.

Enes Dedić, jedan od autora i urednika edicije istakao je da je značaj djela i u tome što u Bosni i Hercegovini do sada nije postojala naučno utemeljena studija koja bi predstavljala kompletan historijski razvoj na prostoru Bosne i Hercegovine.

“Historija Bosne i Hercegovine pisana je u okviru manjih edicija, ali najčešće se radilo o tome da je nisu pisali historičari koji se primarno bave historijom Bosne i Hercegovine, već je to bio najčešće plod pokušaja stranaca da pišu historiju Bosne i Hercegovine. Jedno od tih izdanja su pisali ljudi koji nisu historičari, ali je u javnosti imalo odjek zato što ranije nije bilo nekih ukoričenih sinteza i misli o razvoju politike, društva i ekonomije na ovim prostorima”, kazao je Dedić.

Ističući da je značajno i to što je ediciju pisalo toliko stručnjaka s ovih prostora i što je ona domaći proizvod na koji se tako dugo čekalo.

Očekuje se da će svim zainteresiranim ovo djelo biti dostupno do kraja januara, a već ga je moguće naručiti na web-shopu Instituta za historiju ili putem e-maila, dok će do kraja godine narudžbe biti moguće po promotivnoj cijeni od 200 KM.

Edicija se sastoji od šest tomova (oko 2.250 stranica) naslovljenih: Prostor Bosne i Hercegovine u prahistoriji i antici, Srednjovjekovna Bosna, Bosna u osmansko doba, Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba, Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1918-1945) i Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (1945-1995).

(Izvor: Anadolu Agency)