Deseti tom Rječnika bosanskog jezika, kapitalnog djela akademika Dževada Jahića, dobitnika nagrade za životno djelo “25. novembar” koju dodjeljuje časopis “Stav”, predstavljen je danas u Sarajevu. Promocija je održana na svjetski Dan maternjeg jezika, a riječ je o enciklopedijskom Rječniku bosanskog jezika u kojem se prvi put cjelovito i putem moderne leksikografske metode predstavljaju izuzetno leksičko bogatstvo i ljepota bosanskog jezika.

Naučne i stručne domete i aspekte spomenutog projekta predstavili si promotori - prof. dr. Amira Hadžagić-Turbić sa Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Đenita Haverić (UNSA) i direktor Instituta za jezik UNSA dr. sci. Jasmin Hodžić, kao i sam autor Rječnika bosanskog jezika, a na promocji je pročitano i pismo podrške Sulje Mustafića, predsjednika Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. 

Sudionici skupa su, između ostalog, otvorili i pitanje odsustva podrške zvaničnih institucija projektima poput ovoga, koji kako ističu, predstavlja opće dobro i trajnu vrijednost, ključni fenomen u historijskom i kulturnom kontekstu.  

Poručili su kako je krajnje neodgovoran, nepojmljiv i nedopustiv takav odnos spram bogatog historijskog naslijeđa kakvo predstavlja maternji jezik u kojem se prelamaju i svi drugi kulturni dometi.

Autor Jahić u tom kontekstu ističe kako se putem jezika sve naslijeđuje, te da, nažalost, njegov značaj u bh. okvirima ne prati i odgovarajuća društvena svijest, ocijenivši kako je jezik u civiliziranim zemljama kulturno identifikacijsko pitanje broj jedan.

Dodao je kako se radi o veoma kompleksnoj pojavi izloženoj svim drugim društvenim pojavama, te da je jezik, nerijetko, izložen pokušajima politizacije i ideološkim pritiscima, a da je zadatak struke i nauke da nadvlada sve te negativne utjecaje.

Kompletan projekt prvog enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika trebao bi biti zaokružen u narednim godinama, a prema najavama, trebalo bi biti objavljeno još deset tomova.

Prvi enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika rezultat je višedecenijskog rada akademika Dževada Jahića, lingviste, književnika i vrsnog poznavaoca bosanskog jezika koji želi stvoriti naučni rječnik potkrijepljen leksikografskom građom i istovremeno praktično upotrebljiv.

Kako je na promociji rečeno, prvi put se cjelovitom modernom leksikografskom metodom predstavlja leksičko bogatstvo bosanskog jezika na preko 5.500 stranica, sa više od 100.000 natuknica i oko 500.000 razrađenih i opisanih jezičkih jedinica.

Rječnik bosanskog jezika je sinteza bosanske leksikografije, o čemu svjedoči pet priručnika u jednome - enciklopedijski, gramatički, etimološki, frazeološki i onomastički, koje njegov autor nudi, a njime će biti obuhvaćeno više od 750 bh. književnika od najstarijih vremena do danas.