Geografija je jedna u nizu nauka kroz koju se brendira svaka država svijeta. Nužno je da se taj “državnički posao” radi kroz naučno-istraživačke i izdavačke projekte na engleskom jeziku. Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nakon obnove izdavaštva časopisa Geografski pregled na engleskom jeziku, uspio je realizirati još jedan generacijski projekt. U četvrtak, 14. jula 2022. godine, u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija naučne monografije The Geography of Bosnia and Herzegovina – Between East and West (Geografija Bosne i Hercegovine – Između istoka i zapada) u izdanju “Springer Nature”.

Kako je istaknuto na promociji, Geografija Bosne i Hercegovine prva je naučna monografija koja se bavi sistematičnim objašnjenjem savremene geografske stvarnosti Bosne i Hercegovine, a također je prva naučna knjiga o geografiji naše zemlje na engleskom jeziku, čiji su autori profesori Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Haris Gekić, prof. dr. Aida Bidžan-Gekić, prof. dr. Nusret Drešković i prof. dr. Ranko Mirić, te prof. dr. Peter Remenyi s Univerziteta u Pečuhu iz Mađarske.

Predstavljena knjiga od velikog je nacionalnog značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Ova publikacija već je sad postala prvi izbor za osnovnu literaturu o Bosni i Hercegovini širom svijeta zbog čega ima izuzetan značaj za državu i predstavlja ogroman doprinos ne samo u promociji nego u širenju naučne istine o brojnim geografskim temama i pitanjima počev od razvoja države, stanovništva, privrede sve do klime i drugih prirodnogeografskih odlika. Ako analiziramo sva naučna dijela od autora u nezavisnoj Bosni i Hercegovini nema sličnog koji će imati izuzetan efekt i utjecaj u svijetu.

NE OSTAVLJA PROSTORA ZA MANIPULACIJE

Knjiga The Geography of Bosnia and Herzegovina predstavlja dinamičnu ukupnu i dubinsku sliku Bosne i Hercegovine, njenih regija i ljudi. Ova monografija pruža sveobuhvatan pregled temeljnih naučnih uvida u geografska obilježja zemlje koja je bila i još je u središtu geopolitičke bitke velikih svjetskih sila, a posebno susjednih država.

Jedan od autora monografije prof. dr. Ranko Mirić, govoreći o važnosti ove monografije na engleskom jeziku za Bosnu i Hercegovinu, istakao je da u sukusu modernih shvatanja nauke, pa tako i geografije, moramo istaknuti da u dosadašnjem razvoju nije bilo ovakvih publikacija, jer je ovo samo jedna publikacija koja daje kompleksan pregled geografskog prostora Bosne i Hercegovine.

U trenutku kada u svijetu imamo različite poglede na historiju i geografiju Bosne i Hercegovine, a s obzirom na to da je geografija i hronološka nauka i da ima svoju funkcionalnu, primjenjivu, realnu spoznaju određenih prostora, profesor Mirić pojašnjava kako naučna metodologija koja je primijenjena ne daje puno prostora za bilo kakve manipulacije.

Knjiga je na više od 400 stranica i s više od 250 ilustracija u koloru (karte, dijagrami i slike). Historijski i naučni značaj publikacije je veliki. Autori ističu da će kod svih onih koji knjigu budu čitali, od desetaka hiljada studenata i naučnika na brojnim fakultetima širom svijeta, gdje se izučavaju geografija i srodne nauke, pa do onih koji jednostavno žele da saznaju nešto više o Bosni i Hercegovini, razbiti brojne predrasude i generirati pozitivniju sliku o našoj domovini.

Ova je knjiga veoma važna jer tretira cijeli prostor Bosne i Hercegovine kroz analizu svih aspekata od fizičko-geografskog, društveno-geografskog, političko-geografskog do ekonomsko-geografskog.

U knjizi je izvršena i regionalizacija Bosne i Hercegovine, odnosno podijeljena je na cjeline koje imaju iste ili slične prirodno-geografske ili društveno-geografske karakteristike, što je jedno od najosjetljivijih političkih pitanja.

Knjiga predstavlja posebno i naučno dokazane rezerve pojedinačnih resursa kao što su: rudna bogatstva, zemljište, šume, flora i fauna, vode i klimatske karakteristike, u potrebnoj mjeri, putem statističkih pokazatelja i geografskih karata. Autori ukazuju na karakteristike i specifičnosti postojeće međuzavisnosti ekonomskog i političkog razvoja i utjecaja prirodnih resursa na prostorni razvoj koji mogu biti korisni potencijalnim investitorima, prostornim planerima, donosiocima odluka, političarima, geografima, studentima, velikoj bosanskohercegovačkoj dijaspori i svima zainteresiranima za prostor Bosne i Hercegovine.

DINAMIČNA SLIKA BOSNE I HERCEGOVINE

Ova knjiga popunjava prazninu u geografskoj literaturi o Bosni i Hercegovini na engleskom jeziku. Monografija je namijenjena istraživačima i naučnicima svih nivoa iz oblasti geografije, geopolitike, historije i srodnih oblasti i svima koji su zainteresirani za ovu zemlju između Istoka i Zapada.

Naučna monografija objavljena je u izdanju jedne od najvećih svjetskih izdavačkih kuća za naučne publikacije “Springer Nature” iz Švicarske u saradnji s Internacionalnom geografskom unijom (IGU). IGU je međunarodna, nevladina, profesionalna organizacija posvećena razvoju geografske nauke.  

Šta Bosna i Hercegovina znači njenim stanovnicima? Kako se prirodni i društveni geografski faktori odražavaju na današnje stanovnike naše domovine? I kako su ti faktori međusobno povezani? Kako historija, kultura, društveni odnosi, privreda, jezik i demografski utjecaji karakteriziraju i identificiraju stanovništvo u Bosni i Hercegovini danas? Knjiga predstavlja dinamičnu ukupnu i dubinsku sliku Bosne i Hercegovine, njenih regija i ljudi. Ova monografija može se naručiti online putem linka: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-98523-3.

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović uputila je čestitke autorima na ideji i realizaciji ovog historijski značajnog naučnog djela kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire, te svojim pisanim obraćanjem podržala održavanje promocije. U njenom kabinetu upriličen je i  prijem za autore monografije.