Na današnji dan, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, naučnoistraživačka ustanova Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, obilježava 15. godišnjicu svoga naučnog djelovanja, javlja Anadolu.

Kako je u razgovoru za agenciju MINA kazao direktor instituta Ferid Dautović, osnivanju ove ustanove prethodio je naučni skup "Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive".

"Referati na skupu, zajedno s raspravom koja je uslijedila nakon izloženih referata, ukazivali su na neophodnost osnivanja naučnoistraživačke ustanove Islamske zajednice koja bi se aktivno i sistematski bavila islamskom tradicijom Bošnjaka. Takvo ozračje rezultiralo je prijedlogom Mehmedalije Hadžića, organizatora spomenutog skupa, da naučni skup preraste u instituciju koja će nastaviti da kritički razmatra teme i pitanja iz područja islamske tradicije Bošnjaka koje su postavljene i uokvirene spomenutim skupom", naveo je Dautović.

Istakao je da su ovaj prijedlog svi prisutni svesrdno podržali, te da je na temeljima ovog naučnog skupa, prijedloga Mehmedalije Hadžića i podrške prisutnih, na šestoj redovnoj sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održanoj 1. novembra 2008. godine, osnovan Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka te donesen Statut instituta.

Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka koja obuhvata naučnoistraživački i obrazovni rad. Područje djelatnosti instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne i materijalne tradicije Bošnjaka kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka. Naučnoistraživački rad podrazumijeva kreativni rad čiji rezultat doprinosi otkrivanju novih znanja i korištenju postojećih znanja iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka.

"U vrlo kratkom periodu institut je uspješno realizirao niz zahtjevnih naučnoistraživačkih projekata na bosanskom, engleskom, njemačkom, francuskom, turskom i arapskom jeziku. Do 2023. godine institut je izdao 38 knjiga. Brojne knjige objavljene su u dvojezičnom ili višejezičnom izdanju. Također, u periodu od 15 godina uposlenici instituta objavili su preko 120 naučnih i istraživačkih radova u domaćim i inostranim akademskim časopisima, te u poglavljima knjiga na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku", naglasio je Dautović.

Naveo je da je pored objavljivanja članaka i knjiga institut u dosadašnjem radu samostalno i u suorganizaciji s domaćim i međunarodnim akademskim institucijama i fondacijama organizirao 25 značajnijih naučnih skupova, dok su uposlenici instituta u posljednjih deset godina učestvovali na blizu stotinu međunarodnih, domaćih i regionalnih konferencija, naučnih skupova ili okruglih stolova, snimili četiri dokumentarna filma te organizirali sedam izložbi.

"Zahvaljujući aktivnom naučnom djelovanju, institut je postao prepoznat kao jedina ustanova koja posvećeno, naučno i argumentirano djeluje na memorijalizaciji genocida nad Bošnjacima i afirmaciji islamske tradicije Bošnjaka i njenog očuvanja od stranih utjecaja. Možemo sa sigurnošću potvrditi da je u 15 godina svoga postojanja Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka izrastao u respektabilnu i prepoznatljivu naučnoistraživačku ustanovu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i time opravdao svoje osnivanje i postojanje", zaključio je Dautović.

Svečano obilježavanje jubilarne godišnjice Instituta iza islamsku tradiciju Bošnjaka planirano je 15. novembra 2023. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, u 14.30 sati.

Glavno predavanje na godišnjici održat će inicijator osnivanja i prvi direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Mehmedalija Hadžić.