Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom tokom 2023. godine ograničava povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalificiranog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se to odnosi za ugovore s godišnjim trajanjem ili duže.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata njene primjene, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Federalnoj vladi, a kako bi to bilo upućeno Parlamentu FBiH na raspravu i izjašnjavanje ili, po potrebi, i ranije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH (koji je na snagu stupio 6. januara 2022. godine), a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Shodno tom zakonskom rješenju, Vlada FBiH je 7. januara 2022. godine donijela isto ograničenje povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalificiranog kupca u FBiH tokom ove godine, zbog enormnog povećanja tržišnih cijena na burzama električne energije. Odluka je usuglašena i sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 30. decembra 2021. godine, da se nakon tri mjeseca od primjene Odluke napravi analiza njenih efekata.

Tako je Vlada FBiH već ranije razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima primjene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom od 7. januara 2022. godine.

Kako se situacija u odnosu na period kada je donesena ova odluka nije promijenila, bilo je neophodno njeno donošenje i za 2023. godinu, naveli su iz Vlade FBiH.