Bruto domaći proizvod (BDP) je ekonomski pokazatelj koji se smatra najboljom pojedinačnom mjerom ekonomskog stanja društva, a u Federaciji ćemo prve procjene stope realnog rasta BDP-a za prošlu godinu imati krajem marta.

Tada ćemo znati u kojem postotku će se povećati penzije 15. aprila, kada je redovno usklađivanje prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ranije procjene su da bi se penzije mogle povećati za 4,6 posto, piše Faktor.

Od realne stope rasta BDP-a u prošloj godini zavisi i povećanje naknade za boračke kategorije, a prema "švicarskoj formuli". Ranije procjene su da bi se naknade mogle uvećati za nekih pet posto.

Za prvi kvartal 2022. godine, stopa realnog rasta BDP-a iznosila je 6,3 posto, za drugi kvartal 5,3 posto, treći kvartal 2,4 posto, dok će podaci za četvrti kvartal biti poznati 31. marta.

Postavlja se pitanje zašto je u trećem kvartalu BDP znatno niži nego u prethodna dva.

Objašnjenje nekoliko bh. ekonomskih stručnjaka je bilo da se takvo stanje može povezati sa ratom u Ukrajini, podizanjem kamatnih stopa širom svijeta.

Kada je riječ o inflaciji, u Federalnom zavodu za statistiku su nam naveli da je godišnja inflacija u 2022. godini mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 15,7 posto.

Evidentno je da su na bh. tržištu još prisutne visoke cijene hrane.

- Imali smo smjenu vlasti. Nova još nije izabrana u Federaciji BiH. Ni svi kantoni nemaju vladu. Državna je u uhodavanju i to je sasvim logično jer mi nemamo kontinuitet vlada, niti mi imamo jedinstvenu ekonomsku politiku u BiH. Svako pravi ekonomsku politiku, pogotovo kod smjene vlasti, zato nema efekta poboljšanja u državi - prokomentirao je za Faktor ekonomski stručnjak prof. dr. Željko Šain.