Međunarodni monetarni fond (MMF), nakon redovnih konsultacija sa bh. vlastima, zaključio je da će se ukupni fiskalni deficit povećati na 2,5 posto BDP-a u 2024. godini sa 0,75 posto u 2023. godini, što je posljedica nekoliko trajnih povećanja plata u javnom sektoru i socijalnih davanja. MMF smatra da vlasti trebaju ograničiti potrošnju na plate u javnom sektoru, izbjegavati diskreciona povećanja socijalnih davanja i ponovno razmotriti "ostalu tekuću potrošnju".

Jedan od savjeta MMF-a, koji bi trebalo shvatiti vrlo ozbiljno i koji sam po sebi zvuči dramatično jeste da vlasti trebaju pripremiti planove za slučaj nemogućnosti osiguravanja finansijskih sredstava”.

Dakle, ako ovako nastave teško da će im neko posuditi novac.

MMF dalje navodi da su fiskalne rezerve smanjene zbog povećanog budžetskog deficita, velikih otplata duga i povlačenja vladinih depozita. Neka budžetska plaćanja iz 2023. godine su odložena. Potrebe za finansiranjem ove godine su stoga velike u oba entiteta, ali su posebno izražene u Rs. Entitetski budžeti predviđaju značajne emisije dužničkih instrumenata, od kojih neke tek treba precizno identificirati. Rs planira vanjsko finansiranje u iznosu do 810 miliona KM. Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) planira zanoviti otplate trezorskih zapisa u iznosu do 360 miliona KM i prikupiti 740 miliona KM iz domaćih i vanjskih izvora.

Dakle, kada je Fadil Novalić odlazio s pozicije premijera Federacije BiH, ostavio je budžet u suficitu od 478 miliona maraka, dakle, viška skoro pola milijarde maraka. U ovom trenutku ne znamo koliki je budžetski deficit Federacije BiH, ali MMF nam je rako da su potrebe za zaduživanjem ovog entiteta u ovoj godini 1,1 milijardu maraka. Ako je to plan zaduživanja, onda to znači da toliko novca fali u budžetu. Vlada Federacije BiH je potrošila onaj višak od pola milijarde maraka koje je ostavila Novalićeva Vlada i još traži da se zaduži za 1,1 milijardu maraka. Ukupno, više od milijardu i po maraka za manje od godinu dana "skršila" je vlada koalicije "trojke" i HDZ-a. 

Ova Vlada je, kaže ekonomista i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Admir Čavalić (SBiH) orijentirana isključivo na potrošnju, nju ne zanima prihodovna strana budžeta, ne zanima je što se stalno traži fiskalna reforma i rasterećenje privrede, ne interesuje Vladu to što se traži mapiranje javnog sektora – da se zna ko, gdje i za koliko novca radi.

Problem sa budžetom je, kaže Čavalić, to što je ovo vrlo netransparantan budžet. Ministarstvo finansija je to vrlo mudro uradilo, sakrilo rashode. Naime, sva ministarstva su dobila više sredstava, ali u budžetu nije jasno definisano koliko novca je predviđeno za određenu tačku, kao što je to bilo ranije, nego je sav novac raspoređen na veće stavke, navedena je samo općenita namjena sradstava, ali ne i konkretna.

Naprimjer, u budžetu ćete naći stavku investicije u kulturu, ali nećete naći kome je, koliko novca i za koju tačno namjenu dodijeljeno sredstva. Veliki dio novca se prebacuje na javna preduzeća, institucije i ministarstva, tako da se ne može ući u trag za šta je konkretno planiran novac.

“Tek kada se novac potroši i kada dobijemo izvještaj znaćemo gdje je potrošen”, kaže Čavalić u razgovoru za Stav. Ali tada je već kasno jer tog novca više nema, uglavnom, sav taj novac spiskan je na plate u javnom sektoru i neka nova socijalna davanja.

Historija se ponavlja. U prvom mandatu kada je Nikšić bio premijer penzioneri nikada nisu znali hoće li dobiti zarađeno ili ne. Novac za penzije svakog mjeseca je uziman od dobiti Lutrije BiH ili se federalna Vlada zaduživala uz visoke kamate kod komercijalnih banaka.

U posljednjoj godini Nikšićevog prvog mandata deficit budžeta iznosio je rekordnih 655 miliona, a za otplatu vanjskog duga trebalo je izdvojiti 976 miliona maraka. Kada više nije bilo novca javnih preduzeća, na red je došao kredit Međunarodnog monetarnog fonda vrijedan 299 miliona maraka, Svjetske banke 46 miliona maraka, obveznice od 50 miliona maraka...

Iza Nikšića i njegove vlasti ostala je samo pustoš i stravičan nered kojeg je trebalo dugo pospremati. Nakon što je pospremio sav taj nered Fadil Novalić je kažnjen na na vlast stigla nametnjuta, nenarodna "trojka". 

“Moji bliski saradnici su prošle godine tražili da procijenim koliko će nametnutoj strukturi trebati da uništi višegodišnji suficit Federacije. Ja sam tada procijenio, poznavajući njihov modus operandi, da će im trebati 18 mjeseci. Međutim, iznenadili su me. Konferencija MMFa u Sarajevu potvrđuje da su uspjeli da to postignu duplo brže od mojih očekivanja”, napisao je Novalić na Facebooku. i kao i obično, bio je u pravu.