I BOSNA ŠAPTOM PADNE

Na svitu ima svakakvih insana
ima onih judi misečara
koje misečina budi i čarolijama vara
te oni noću ustaju, lutaju, hodaju po krovu lomivratno,
pa se onda vraćaju kući ne znajuć šta je to bilo s njima,
šta su bili.
Od toga najviše pate bogumili.
Padišah:
Eh, Mahomete ludi.
Onda si ti vidio nekog bogumila misečara.
Mahomet:
Ma kakvog bogumila, presvitli care,
oni se kriju
i šta su, samo sebi reći smiju.
Svi sada, od straha odoše u muslime da kako vele
sačuvaju potomstvu svoje dično ime.