V.d. direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić je potvrdio da se u ovom trenutku razmatraju blok tarife što će značiti i poskupljenja za one koji troše više električne energije. Buljubašić je kazao da je krajem 2021. počeo trend smanjenja proizvodnje električne energije u Elektroprivredi.

"Zato smo pristupili izradi modela blok tarifa gdje ćemo u konačnici pokušati građanima objasniti da se moramo pridržavati energijske efikasnosti i početi štedjeti električnu energiju", rekao je.

Buljubašić uvjerava da će uvođenjem blok tarifa cijena električne energije ostati za većinu domaćinstava, a samo oni koji budu više trošili električne energije, više će i platiti.

Ekonomista i zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Federalnom parlamentu Admir Čavalić upozorava da je više nego štetno da građani plaćaju gubitke Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

"Umjesto restrukturiranja vlastitog modela poslovanja, Elektroprivreda BiH najavljuje prebacivanje tereta gubitka od 140 miliona KM na krajnje potrošače. Pritom se nastoji uvesti "blok tarifa" pri formiranju cijene. To nije rješenje. Tri su razloga navedenog. Prije svega činjenica da je riječ o diskriminirajućoj i posljedično neustavnoj mjeri koja je krajem februara ove godine pala na Ustavnom sudu Rs", upozorava Čavalić.

On navodi i da je obra obrazloženje takve odluke da je "Ustavni sud je istaknuo da su tačkom II osporene odluke, koja predviđa obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije, krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije. Iz istih razloga, ova odredba, po ocjeni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa relevantnim normama Zakona o električnoj energiji."

Čavalić navodi i 3, 10 i 45. Zakona o električnoj energiji FBiH, po kojima je jasno  da Elektroprivreda BiH također, u entitetu FBiH, ne može vršiti diskriminaciju krajnji kupaca.

"Zbog toga bih preporučuo da se ne ide u ovu neustavnu avanturu čiji ishod bi bio kao i u entitetu Rs“, kaže on.

Drugi razlog se odnosi na regresivnost ove mjere u odnosu na niz opštinskih/gradskih, kantonalnih i federalnih politika koje se  tiču subvencionisanja alternativnih načina zagrijavanja, a koji su uglavnom bazirani na trošenju električne energije. Godinama različiti nivoi vlasti subvencionišu zamjenu postojećih kotlova i peći, sa ciljem smanjenja lokalnog aerozagađenja. Sada treba da kažnjavamo one koji su se zbog tih politika subvencije odlučili na navedeno. Subvencija je bilo i u drugim oblastima - poput npr. socijalnih mjera koje se nazivaju i natalitetnim, a odnose se na novčana izdvajanja za novorođenčad. "Blok tarifa" treba da kazni domaćinstva sa više djece. 1.000 KM za novu bebu, plus "blok tarifa" - da se ima gdje utrošiti novac.

Konačno, zadnji razlog je vezan za uzroke gubitka od 140 miliona KM za prošlu godinu. Elektroprivreda BiH stavlja fokus javnosti na potražnju, umjesto da se bavi (vlastitom) ponudom električne energije. Domaća potražnja je uglavnom predvidljiva, i nema nekih posebnih dešavanja osim tipičnih sezonskih uticaja (topla/hladna godišnja doba). Nemamo neku analizu posebnog uticaja nekih potrošača koji su možda iskoristili prethodno spomenute subvencije. Ponuda sa druge strane ima izuzetne fluktuacije - proizvodnja uglja i električne energije. Zbog toga rješenje nije u "blok tarifi", već u restrukturiranju poslovanja Elektroprivrede BiH, a kako sam naveo na početku. Prije svega, Elektroprivreda BiH sa upravama rudnika treba da utvrdi uzroke lošeg poslovanja. Taj zadatak su dobili od Vlade FBiH krajem decembra prošle godine. Ako se to završilo, onda federalni parlament i javnost zaslužuju informaciju. Dalje, moramo imati značajnija ulaganja u nove energetske projekte, posebno obnovljive izvore energije, a kako bi se smanjila relativna zavisnost od termo kapaciteta. Prethodno se treba raspetljati afera Blok 7 i vratiti uložena sredstva. Konačno, moraju se modernizirati postojeća postrojenja i uspostaviti novi odnos sa zavisnim rudnicima.  

„Razumijem da sve ovo podrazumijeva napor i da je lakše ići sa neustavnim mjerama prema potrošačima, ali dugoročno to je jedino rješenje", poručio je Čavalić.