Jedna je kuća čuvena u Barceloni. Neo-arapska vila, takozvana Villa Hispanoárabe. Izgrađena je krajem 19. stoljeća, minaret krasi tu kuću a njena unutrašnjost je eksplozija arapske fantazije koja u mnogim svojim elementima podsjeća na Alhambru.

Arhitekt je projektirao kuću oko terase koja je, naravno, interpretacija čuvenog Patio de los Leones iz Cordobe, sa lukovima koji su bili arhitektonski stil iz vremena Nasrida, kufskim natpisom i štitovima. Munara je okrunjena glaziranom keramičkom kupolom, a njeni stubovi podsjećaju na mihrab iz džamije u Cordobi.

Godine 1893. bračni par Teresa Míguez i José Yebra dobili su dozvolu za gradnju kuće zamišljene kao ljetna rezidencija. Kako je u tom trenutku među buržoazijom bikla raširena neoarapska moda, par je odlučio graditi je u tom stilu. Kako je par u međuvremenu umro, 1908. imanje je preuzeo trgovac antikvitetima Celestino Dupont, koji je unio neke promjene ali uvijek poštujući arapsku estetiku.

Trgovac starinama i njegova porodica živjeli su u vili Hispanoárabe do ranih 1920-ih, a 1934. prodali su je slikaru Ramónu Lópezu Morellóu, koji ju je 1940-ih prodao njemačkom inženjeru Hansu Breueru Theissenu, koji je s porodicom u barcelonu pobjegao od rata. Trenutni vlasnici su švedska državljanka Klea Levin i njezin suprug a ono po čemu je ova kuća poznata u Barceloni i njenoj okolini je vidikovac u obliku minareta sa kupolom koji upotpunjuje neoarapsku arhitekturu kompleksa.