Akademija nauka i umjetnosti BiH zajedno sa arhitekticom dr. Tatjanom Neidhardt inicirala je i realizovala reprint/reizdanje knjige “Arhitektura Bosne i put u savremeno”.

Dr. Tatjana Neidhardt, kćerka Juraja Neidhardta, jednog od najcjenjenijih jugoslovenskih arhirekata modernista, izjavila je da su aktivnosti na reizdanju knjige u ANU BiH počele 2009. godine.

“Bilo je mnogo problema, iznevjerio nas je jedan izdavač a trebalo je obezbijediti i autorska prava. Međutim, izdavačka kuća ‘Dobra knjiga’ je izvrsno napravila posao i vrlo smo zadovoljni. Najbitnije je da je knjiga 1957. godine, kada je izdata, bila prvi prodor bosanske tradicionalne arhitekture u Evropi, i to je poruke ove knjige”, izjavila je dr. Neidhardt.

Arhitekta Amir Vuk Zec je govoreći o značaju ove knjige rekao da je u njoj predstavljen i arhiviran jedan visoki nivo civilizacijskog urbanog planiranja grada na našem području.

“Ova knjiga je esencijalna knjiga za definiciju identiteta Bosne i onoga ko radi i živi ovo. Knjiga nas vraća nama i daje nam svjesnost koliku mi imamo graditeljsku baštinu. Sa ovom knjigom se vidi da je Bosna uvijek bila jedan civilizovan prostor, ona govori o nastanku naših gradova. Sa dolaskom Osmanlija na ovaj prostor mi silazimo sa brda, jer su do tada ljudi u srednjovjekovnoj Bosni živjeli u utvrdama, silazi se u doline i otvoreni su visoko urbani prostori. U knjizi se vide tlocrti, koji nisu bedemi, nisu kuće straha, nego kuće rahatluka”, rekao je arhitekta Amir Vuk Zec.

Ova knjiga govori o našoj prošlosti, ali je i za sadašnjost i za budućnost, izjavila je promotorica, arhitektica doc. dr. Mejrema Zatrić.

“Knjiga okuplja neke od najvrijednijih elemenata naše historije moderne arhitekture Juraja Neidhardta, najznačajnijeg našeg modernog arhitekta kao autora, arhitekturu osmanskih starih, bh. gradova, koja predstavlja izuzetnu vrijednost. Knjigu su cijenili najviše mladi arhitekti, studenti arhitekture i kada je prvi put izašla iz štampe, a i danas najveće oduševljenje reprintom knjige je upravo kod mladih arhitekata, koji u takvim knjigama traže znak kako ići u savremeno. To nije ona arhitektura usko shvaćena gdje je zgrada i njena forma u fokusu, nego arhitektura shvaćena široko sa svim onim što je okružuje, a naročito specifičnom geografijom, vodama, vegetacijom, klimom. Ovakav ekološki pristup arhitekturi je nešto što je bilo u ono vrijeme, kada je knjiga izašla ispred svog vremena, i što je danas nešto što nam treba” – pojasnila je doc. dr. Zatrić.

Problem s kojim se suočila Akademija kada je krenula u projekat reprinta knjige bio je i taj da nisu imali kvalitetne originalne knjige. Tako je prošle godine Asocijacija arhitekata u BiH prenijela apel Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za donaciju jednog primjerka (originala) knjige “Arhitektura Bosne i put u savremeno”, autora Dušana Grabrijana i Juraja Neidhardta. ANU BiH je tražila primjerak knjige u svrhu realizacije tehničkog postupka reprodukcije, prilikom koga će donirana knjiga morati biti uništena. S obzirom na dobro poznatu rijetkost i vrijednost originalnih primjeraka “Arhitekture Bosne i puta u savremeno”, (knjiga je izdata 1957. godine u tiražu od 1000 primjeraka od kojih se mali broj nalazi u BiH), donatoru je izdavač obećao obezbijediti kompenzaciju u vidu deset primjeraka novog izdanja.