Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU), bila je domaćin izložbe pod nazivom “Nestala djela” nakon koje je održana i panel diskusija na temu “Borba protiv krijumčarenja kulturnim dobrima u BiH”.

Izložba je bila prilika da javnost pogleda reprodukcije nestalih umjetničkih djela iz galerija, muzeja i privatnih kolekcija u Bosni i Hercegovini.

Također, na izložbi su prezentovane i informacije o uništavanju i krađama na arheološkim nalazištima, zaplijenama, ilegalnoj prodaji artefakata preko društvenih mreža, korištenju detektora metala za nelegalna istraživanja i pljačkama, a uz to je predstavljena i Crvena lista Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM) o potencijalno ugroženim predmetima kulturne baštine jugoistočne Evrope.

- Izložba će poslužiti kao podsjetnik da borba protiv ilegalne trgovine umjetninama nije samo borba za očuvanje kulturnih artefakata; to je bitka za pravdu, bitka za dušu kolektivnog nasljeđa. Zato, budimo inspirisani umjetničkim djelima koja su danas ovdje izložena, a koja su uvijek iznova trijumfovala nad nedaćama, i hajde da se založimo da osiguramo da ovi nedostajući komadi ne budu zaboravljeni, već da postanu katalizatori promjene - istakao je Szabolcs Tuncsik, viši savjetnik u Misiji OSCE-a u BiH na otvaranju izložbe.

Nakon izložbe održana je panel diskusija, na kojoj su učestvovali predstavnici agencija za provođenje zakona, ministarstava kulture, pravde, predstavnici akademske zajednice, stručna lica te predstavnici nevladinih organizacija koji su razgovarali o trenutnoj situaciji kada je u pitanju ilegalna trgovina umjetninama u BiH i šire.

Diskusija je rezultirala prijedlogom inicijativa i zaključaka usmjerenih na rješavanje nelegalne trgovine kulturnim dobrima, organiziranog kriminala i terorizma, kao i krivičnih djela koja se finansiraju iz ilegalne trgovine umjetninama.

- Za nas je izuzetno važan segment djelovanja podizanje svijesti javnosti. Ova izložba je velikim dijelom koncipirana i kao edukativna sa velikim brojem informacija o navedenoj problematici - rekao je Dženan Jusufović, predsjednik Centra protiv krijumčarenja umjetninama.

Dodao je kako su tri segmenta kada je u pitanju borba protiv krađe i krijumčarenja kulturnim dobrima - istraživanje, represija i senzibilitet.

- Kako bi se poboljšalo stanje u državi važno je nastaviti sa podizanjem svijesti javnosti i obukama stručnih kadrova jer je to jedini način da se zaštite kulturna dobra i da se onemoguće kriminalne grupe da ugrožavaju sigurnost u Bosni i Hercegovini - precizirao je Jusufović.

Ova izložba i panel diskusija su organizovani i u povodu obilježavanja 14. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, koji je UNESCO prvi put usvojio 2019. godine u znak sećanja na potpisivanje Pariške konvencije o sredstvima za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa vlasništva nad kulturnim dobrima iz 1970. godine, kao glavnog međunarodnog pravnog instrumenta za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, saopćeno je iz OSCE-ove misije u BiH.