Ministar odbrane BiH Zukan Helez ponovo je govorio o dronovima kamikazama koji se, prema njegovim riječima, već proizvode u BiH da bi se izveli u inostranstvo i to u dvije države s kojima su potpisani ugovori.

Helez je 13. marta ove godine izjavio da "za 15 dana počinjemo s proizvodnjom dronova samoubica". Uprkos upitima novinara da kaže nešto više na ovu temu, Helez je šutio do prošlog petka kada je iznio detalje o tome da je zaokružen tehnološki proces, te da su poptisani predugovori i ugovori za izvoz.

Iako Helez tvrdi da postoje takva dva ugovor, a zatim spominje i predugovore, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kažu da svaki vid proizvodnje sredstava za vojnu upotrebu, uključujući i dronove koji su namijenjeni za vojnu upotrebu, mora biti registrovan u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako za proces proizvodnje, tako i za izvoz za koji je neophodna izvozna dozvola.

Uvidom u bazu podataka koja se vodi u ovom Ministarstvu, nije bilo zaprimljenih zahtjeva kao ni izdatih dozvola za izvoz ove vrste robe.

Dakle, Ministarstvo nema zvanične podatke da su pravna lica koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme počela proizvoditi ova sredstva".

Istina, proizvodnja dronova je moguća bez ikakve dozvole samo ukoliko se radi o običnim, civilnim dronovima. Oni se mogu proizvoditi i u kućnoj radinosti, no Helez je potcrtao da se radi o vojnim dronovima i koji se proizvode u fabrikama namjenske industrije.