Eksperti Svjetskog poštanskog saveza na polju kvaliteta usluga, te razvoja tehničke i IT podrške poštanskim operaterima za unaprjeđenje operativnih procesa, te predstavnici 16 zemalja članica PostEurop-a učestvovali su na sastancima radnih grupa Kruga operativnih aktivnosti PostEurop-a koji su održani u Sarajevu prošle sedmice.

Glavna tema sastanka, čiji je domaćin bila BH Pošta, bili su procesi i tehnička rješenja poštanskih operatera na prikupljanju, razmjeni i analizi usklađenosti podataka sa tehničkim standardima UPU-a i zahtjevima Evropske Unije u svjetlu implementacije novog EU carinskog sistema (ICS2).

Učesnici sastanka su imali priliku saznati više o budućim inicijativama Svjetskog poštanskog saveza vezanim za unaprjeđenje kvaliteta operativnih procesa i podataka koje razmjenjuju, te o prijedlozima za predstojeći redovni kongres Svjetskog poštanskog saveza u narednoj godini.

Strateški ciljevi Kruga operativnih aktivnosti (OAC) PostEurop-a su poticanje kvalitete, učinkovitosti i zajedničkih standarda, te razmjena najboljih praksi među evropskim poštanskim operaterima u operativnom području.

- Osim višegodišnjeg kontinuiranog aktivnog učešća u radnim grupama koje djeluju u okviru OAC-a, JP BH Pošta je i kroz ulogu domaćina željela dati svoj doprinos i podršku radu Asocijacije javnih poštanskih operatera Evrope - saopćeno je iz tog preduzeća.