Nedžad Ibrišimović rođen je 20. oktobra 1940. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Žepču. Srednju umjetničku školu, odsjek kiparstvo, završio je 1961. godine u Sarajevu. U Sara­jevu je 1977. i diplomirao na Filozofskom fakultetu, odsjek filozofija. Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1964. godine i Udru­ženja likovnih umjetnika od 1982. godine. Bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1993. do 2001., a od 1955. do 1998., glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost “Život”.

Autor je više knjiga, pripovijesti, drama i romana od kojih na­vodimo:

  UGURSUZ. Roman. Svjetlost, Sarajevo, 1968; ZLA KREV. Preložila Milada Nedvedova. Odeon. Praha, 1976; 3. izd. V. Masleša, Sarajevo, 1982; – OGURSEZI. Perkhteu Musa Ramadani, Prishtine, Rilindija, 1988; UGURSUZ. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985; UGURSUZ. Svjetlost, Sarajevo, 1991; – UGURSUZ. Preporod, Sarajevo, 1996; – UGURSUZ. Svjetlost, Sarajevo, 1997; – UGURSUZ. Publishing, Sarajevo, 1999; – UGURSUZ. Autorovo izdanje, Sarajevo, 2009.

Roman UGURSUZ nagrađen je Šestoaprilskom nagradom grada Sarajeva 1969.

KARABEG. Roman. Svjetlost, Sarajevo, 1971; – drugo izd. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985; – KARABEG. El-Kalem, Sarajevo, 1996.

     Roman KARABEG nagrađen je Nagradom IP Svjetlost 1971.

  BRAĆA I VEZIRI. Roman. V. Masleša, Sarajevo, 1989; -BRAĆA I VEZIRI, Autorovo izdanje, Sarajevo, 1991.

    Roman BRAĆA I VEZIRI nagrađen je Nagradom IP V. Masleša 1989.

   

    KNJIGA ADEMA KAHRIMANA NAPISANA NEDŽADOM IBRIŠIMOVIĆEM BOSANCEM. Svjetlost, Sarajevo, 1992. – KNJIGA ADEMA KAHRIMANA… Dvojezično izdanje na bosanskom i engleskom, Ljiljan, Sarajevo, 1994; – ELLIBRO DE ADEM KAHRIMAN. Traduccion de Antonio Saborit y Stephen Schnvartz, Breve Fondo Editorial, Mexico, 2000; – KNJIGA ADEMA KAHRIMANA… Trojezično izdanje na bosanskom, engleskom i njemačkom. Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2003; -KNJIGA ADEMA KAHRIMANA… Connectum, Sarajevo, 2006.

    KNJIGA ADEMA KAHRIMANA… nagrađena je Nagradom Društva pisaca za 1992.

 WOLAND U SARAJEVU. Drama. CZKIO, Tešanj, 2000. Nagrada za najbolji dramski tekst na Festivalu domaće drame u Zenici 2003.

IZABRANA DJELA U DESET KNJIGA. Svjetlost, Svjetlost-komerc d.d., 2005.

    Nagrada Skender Kulenović za izabrana djela 2005.

VJEČNIK. Roman. Svjetlost-komerc d.d., 2005. (5 izdanja); – VJEČNIK. VBZ, Zagreb, 2007; – VJEČNIK. Zalihica, Sarajevo, 2008, – VJEČNIK. Šahinpašić, Sarajevo, 2008; – ETERNEE. Translated by Ahmed i Lejla Ananda. Acamedy of sciences and arts of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2010.

    Nagrada Bošnjačke zajednice kulture Preporod, 2005.

    Nagrada izdavača Bosne i Hercegovine, 2005.

    Nagrada Hasan Kaimija, 2005.

EL-HIDROVA KNJIGA. Roman. Vlastita naklada, 2011., Sarajevo.