Danas je sjednici Skupštine Kantona Sarajevo predložena "Deklaracija o osudi napada na energetsku nezavisnost Bosne i Hercegovine" u kontekstu opstrukcija izgradnje Južne interkonekcije.

Predlagač Deklaracije je Faruk Selmanović, zastupnik SDA.
 
"Polazeći od nužnosti osiguranja energetske nezavisnosti države Bosne i Hercegovine od svakog oblika energetskog monopola autoritarnih režima, sa posebnim naglaskom na Rusku Federaciju, svjesni strateškog značaja projekta Južna plinska interkonekcija za demokratski i ekonomski razvoj, ali i za sigurnost države Bosne i Hercegovine, iskazujući duboku posvećenost i neupitno opredjeljenje za zaštitu demokratskog poretka države BiH od subverzivnih utjecaja stranih autoritarnih režima, predlažem da Deklaraciju o osudi ugrožavanja energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine", piše na početku Deklaracije koja ima pet tačaka.

I
Skupština Kantona Sarajevo najoštrije osuđuje nastojanja i aktivnosti Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine da, kroz zaustavljanje ili odugovlačenje realizacije projekta Južna plinska interkonekcija, državu Bosnu i Hercegovinu dovede u poziciju energetske zavisnosti od Ruske Federacije i istovremeno omogući jačanje pro-ruskog uticaja na procese u Bosni Hercegovini.

II
Odbacujemo sve pokušaje i nastojanja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine da se na etničkim principima uspostavi pravna, ekonomska i politička nestabilnost u energetskom sektoruBosne i Hercegovine.

III
Skupština Kantona Sarajevo poziva Vladu Federacije BiH da, kroz izdavanje urbanističke saglasnosti privrednom društvu “BH-Gas d.o.o. Sarajevo” za realizaciju projekta Južna plinska interkonckecija osigura da ovo preduzeća ostane jedini ovlašteni privredni subjekt, sa dosadašnjim nadležnosti, za transport prirodnog plina i daljnji razvoj transportnog sistema u Bosni i Hercegovini.

IV
Pozivamo Vladu i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da se u kreiranju zakonskih rješenja u oblasti proizvodnje i transporta gasa ne rukovode etničkim i političkim kriterijima, nego da prijedloge zakonskih rješenja zasnivaju isključivo na ekonomskim kriterijima i interesima države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.

V
Pozivamo sve nadležne istražne i pravosudne organe u Bosni Hercegovini da, u skladu sa svojim nadležnostima, prate aktivnosti na realizaciji projekta Južna plinska interkonekcija i da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem preduzmu aktivnosti na eventualnom procesuiranju svih odgovornih aktera.

U obrazloženju Deklaracije stoji da Kanton Sarajevo, uključujući domaćinstva i malu privredu, je najveći potrošač prirodnog plina u Bosni i Hercegovini, i to preko 70 % ukupno uvezenog prirodnog plina se plasira na tržištu Kantonu Sarajevo.

"Prirodni plin predstavlja osnovni energent za zagrijavanje domaćinstava kako individualnog tako i kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo, a jedna je od ključni energenata za privredne djelatnosti. Južna plinska interkonekcija trenutno je jedini provedivi i ekonomski opravdan projekt koji bi garantovao nezavisnost Kantona Sarajevo a samim tim i Bosne i Hercegovine od monopola autoritarnog režima Ruske Federacije na opskrbu prirodnim plinom. Samim tim nastojanja Hrvatske
demokratske zajednice BiH na čelu sa njihovim predsjednikom Draganom Čovićem, da zaustavi ili uspori realizaciju ovog strateški važnog projekata predstavlja direktnu i nedvosmislenu podršku jačanju utjecaja autoritarnog režima Ruske Federacije u BiH i dovođenje Kantona Sarajevo u nepovoljan ekonomsko energetski položaj. Smatram da Skupština Kantona Sarajevo kao zakonodavni organ ovog kantona, sa punim legalitetom i legitimitetom mandata dodijeljenog od strane građan, ima ustavnu, političku i moralnu obavezu i odgovornost pokazati jasno opredjeljenje prema ovim nasrtajima na našu energetsku nezavisnost, sigurnost ali i opšti suverenitet države BiH", zaključuje na kraju zastupnik Selmanović.

Ova inicijativa će biti test za "Trojku" koji će pokazat kakav je njihov u stvarnosti odnos prema potrebama građana Kantona Sarajevo čije je sjećanje na ruske redukcije plina i dalje svježe.