Formiranje Višeg ili Apelacionog suda Bosne i Hercegovine nije planirano najnovijim izmjenama Zakona o sudu BiH koji bi se trebao naći na sjednici Vijeća ministara BiH. Ovim Zakonom je, kako saznaje Istraga, planirano formiranje “Apelacionog odjeljenja Suda BiH. Sjedište ovog odjeljenja bi bilo u Republici Srpskoj, ali tačna lokacija bi bila utvrđena tek godinu dana nakon što bude usvojen ovaj Zakon.

“Sudbenu vlast na razini Bosne i Hercegovine vrše Sud BiH i Apelacijsko odjeljenje Suda BiH. Sud je nadležan suditi u prvom, a Apelacijsko odjeljenje Suda suditi u drugom stupnju i odlučivati o drugim pitanjima propisanim ovim zakonom”, navedeno je u prijedlogu nacrtu Zakona koji bi se trebao danas naći na sjednici Vijeća ministara BiH.

Kada je u pitanju sjedište Suda, zakon ne propisuje gdje je sjedište Apelacijskog odjeljenja.

“Parlamentarna skupština BiH će najkasnije u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune ovog zakona kojim će se odrediti sjedište Apelacijskog odjeljenja Suda, koje ne može biti u istom entitetu u kome je sjedište Suda. Do donošenja odluke, sjedište Apelacijskog odjeljenja Suda privremeno će biti u Sarajevu.

istraga podsjeća da i važeći Zakon o Sudu BiH propisuje postojanje Apelacionog odjeljenja Suda BiH, što znači da u ovom segmentu nema neke značajnije promjene. Međutim, za razliku od važećeg Zakona, nacrt novog Zakona predviđa da Apelaciono odjeljenje ima svog predsjednika.

“Sud i Apelaciono odjeljenje Suda imaju svog predsjednika”, navedeno je u članu 20 nacrta Zakona o Sudu u kojem su jasno pobrojane nadležnosti predsjednika Suda i Apelacionog odjeljenja Suda.

Kompletan nacrt Zakona o Sudu BiH možete pročitati ukoliko kliknete ovdje.

Kada je u pitanju nadležnost Suda BiH, odnosno Apelacionog odjeljenja Suda BiH, ona je znatno smanjena u odnosu na ranije. Evo koja je trenutna krivična nadležnost Suda BiH, propisana članom 7 važećeg Zakona o Sudu BiH.

“Sud je nadležan za krivična djela utvrđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine.

(2) Sud je dalje nadležan za krivična djela utvrđena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta krivična djela:

  1. a) ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost, državnu bezbjednost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine;
  2. b) mogu imati ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku štetu ili druge štetne posljedice van teritorije datog entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine“, navedeno je u članu 7 važećeg Zakona.

Upravo po ovom članu uspostavljena je nadležnost za slučaj Respiratori, gdje su osuđeni zvaničnici samo jednog entiteta, u ovom slučaju Federacije BiH (predmet Fadil Novalić i drugi).

Sada se, međutim, ta nadležnost ograničava. Evo šta je propisano novim nacrtom Zakona o Sudu BiH.

“Sud je nadležan i za krivična djela iz oblasti terorizma, trgovine ljudima i seksualnogiskorištavanja žena i djece, nezakonite trgovine drogom, nezakonite trgovine oružjem, pranjanovca, korupcije, zaštite okoliša, krivotvorenja sredstava plaćanja, kompjuterskog iorganiziranog kriminala propisana zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko distrikt):
a) ako su djelimično ili u cijelosti počinjena na teritoriji dvaju entiteta, jednog ili dvaju entitela i Brčko distrikta ili van teritorije Bosne i Hercegovine; ili
b) ako su djelmično ili u cijelosti počinjena nezakonitim aktivnostima izvršenim zajedničkim djelovanjem kriminalnih grupa na teritoriji dvaju entiteta, jednog ili dvaju entiteta i Brčko distrikta ili van teritorije Bosne i Hercegovine; ili
c) ako je izvršenjem tih krivičnih djela nastala šteta velikih razmjera za državu Bosnu i Hercegovinu;ili
d) ako su ta krivična djela propisana medunarodnim ugovorima koje je ratificirala Bosnai Hercegovina”, navedeno je u nacrtu Zakona.

Dakle, po nacrtu novog Zakona u Sudu BiH respiratori ne bi mogli biti procesuirani pred Sudom BiH, jer je kriminal počinjen na nivou jednog entiteta. Osim toga, propisana “šteta po državu BiH”, sada je preformulisana u “štetu velikih razmjera za državu BiH”.