Stranke “Trojke” – Socijaldemokratska partija, Naša stranke i Narod i pravda – te Hrvatska demokratska zajednica povukli su s dnevnog reda današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika ZDPFBiH, čime bi se otvorila vrata imenovanju Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH.  

Razlog je taj što ovaj prijedlog nije razmatrala Zakonodavno-pravna komisija zbog izostanka kvoruma. Iako je bilo pojedinih zastupnika vladajuće koalicije koji su tvrdili da će se uprkos svemu razmatrati Poslovnik, to se ipak nije desilo jer je neko “mudriji” shvatio da bi to bilo kršenje Ustava FBiH, piše Faktor.

“Trojka” i HDZ imali su namjeru promjenam Poslovnika popuniti Komisiju za izbor i imenovanje, kako bi se u konačnici izabrao HDZ–ov kandidat Vukoja za sudiju Ustavnog suda BiH.

“Nije prošao i povučen je sramni Prijedlog o izmjenama i dopunama Poslovnika ZDPFBiH (‘Trojke’, HDZ-a, HDZ 1990, PDA) kojim se namjeravala ukinuti parlamentarna demokratija, kojim bi se ograničio broj diskusija, replika i pitanja za aktualnu vlast, a u konačnici i izvršiti imenovanje sudije Ustavnog suda BiH Marina Vukoje. Sramni prijedlog je povučen. Ne želimo nametnuta Radna tijela, a ni nametnute odluke od nametnute i oktroirane vlasti u FBiH”, objavio je Mahir Mešalić, šef Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu.

Pored ove tačke, povučen je i Prijedlog zakona o korištenju dijela prihoda preduzeća ostvarnog korišćenjem hidroakumulacionih objekata. Obrazloženje predlagača je bilo da su potrebne dodatne konsultacije o tom aktu.

Iz najavljenog dnevnog reda su na kraju povučeni također Prijedlog Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH i Prijedlog Zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH. Sve su to akti koje je prethodno morala da razmotri i Zakonodavno-pravna komisija, ali njena sjednica nije održana danas jer nije bilo kvoruma.