Prema različitim dostupnim izvorima na svijetu živi više od 133 miliona osoba nazvanih po poslaniku Muhammedu.

Marija je drugo najzastupljenije ime na svijetu (61,1 milion), a indijsko ime Nushi (55,9 miliona) zauzima treće mjesto.

Među deset najčešćih imena na svijetu su još i Jose (29,9 miliona), Wei (17,1 miliona), Ahmed (14,9 miliona), Yan (14,8 miliona), Ali (14,7 miliona), John (14,3 miliona) i David (13,4 miliona).

Muhamed je, u njegovim različitim varijacijama, najčešće ime u mnogim državama, naprimjer u Egiptu, Libiji, na Maliju, u Maroku, Bangladešu, Iranu, Jordanu, Kirgistanu, Maleziji, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji, Tadžikistanu, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

I u nekim evropskim državama ime sve češće se muškoj djeci nadijeva ovo ime. U Velikoj Britaniji to je 2021. godine bilo najčešće ime koje je davano novorođenčetu.

Ime Muhamed javlja se u svijetu u različitim varijacijama, kao Muhammed, Muhammad, Mohammed, Mohammad, Muhamad, Muhamed i slično.

Zastupljenost nečijeg imena ili prezimena na svijetu može se provjeriti na stranici https://forebears.io/.