Dr. Senija Milišić u vrlo uzbudljivom i sadržajnom podcastu „Stava“ govori šta su partizani prepustili četnicima, ko je činio zločine, do koje mjere su se ogriješili partizani, do koje mjere Handžar divizija? Kakve je bile naravi saradnja četnika i partizana? Šta je otkrio Rasim Hurem, šta je otkrio Vladimir Dedijer i šta mu je bio motiv za taj posao? Koji su bili razmjeri Genocida nad muslimanima u 2. svjetskom ratu? Kako su komunisti manipulirali brojem žrtava u 2. svjetskom ratu, posebno kada je riječ o Bošnjacima. Ko je radio zločine i kako su podmetani Bošnjacima? Ko je ubijao sarajevske Jevreje?

Kako su se modaliteti genocida kojega su počinili četnici nad Bošnjacima ponovili devedesetih?

Dr. Senija Milišić posebno objašnjava vrijeme kada je proganjana kao direktorica Instituta za historiju zbog svojeg mišljenja o šehidu Mustafi Busuladžiću i kakve je to posljedice na nju ostavilo. Kako su reagirale njene kolege?

Koliko je četnika u drugoj fazi 2. svjetskog rata imalo oficirske činove u partizanima? Koliko su zakazali današnji historičari, zašto se podaju mimikriji i šutnji? Koliko je opasno da historičari revizionisti odgajaju novu generaciju naučnika i do koje mjere se kontaminira naučna istina? Kako su Bošnjacima sistematski ugrađivali strah u kosti? Šta (ne)rade državne, ali i bošnjačke institucije koje bi se trebale brinuti o tradiciji, kulturi i sjećanju jednog naroda?

Zaseban dio podcasta odnosi se na tekuća zbivanja u svijetu koji se nalazi u ozbiljnom previranju. Kako ideologije zamijenjuju polove i kako je to moguće?

Zašto naša politika i intelektualna elita uvelike šuti oko genocida u Gazi? Senija Milišić smatra da je nedopustivo da mirno spavamo, a samo prije 30 godina mi smo proživljavali isto.