Dženan Selimbegović, kandidat za načelnika Općine Stari Grad u Sarajevu na prijevremenim izborima koji će se održati 29. oktobra ove godine, rekao je za Anadolu da ima mnogo kapitalnih projekata kojima se namjerava baviti i poboljšati život građana, ukoliko bude izabran.

“Ukoliko mi građani daju povjerenje kao kandidatu za načelnika Općine Stari Grad, prvi prioritet će mi biti relaksacija odnosa u općinskoj administraciji jer se ona sada nalazi u izazovnoj i neuobičajenoj poziciji radi svih događaja koji su se odvijali u vezi s općinom i načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem. Prvi prioriteti će biti usvajanje budžeta za 2024. godinu u otvorenoj komunikaciji s građanima i mjesnim zajednicama o listama prioriteta koji se trebaju i mogu uraditi u takvom periodu”, kazao je Selimbegović.

Drugi važan prioritet koji Selimbegović ističe je stavljanje na raspolaganje građanima i općinskoj administraciji parkinga koji se nalaze na općinskom zemljištu.

“Zadnji nalaz federalnog revizora je utvrdio određene anomalije u upravljanju i raspolaganju tim zemljištima i parkinzima, gdje je ustanovljeno da se nije ponašalo u manirima dobrog domaćina. Mi smo to planirali riješiti na način da ćemo odmah uči u osnivanje javnog općinskog preduzeća, jer je to jedini zakonski put, da se parkinzi stave u nadležnost općine. Grubom našom procjenom smo ustanovili da općinski parkinzi predstavljaju ozbiljan generator prihoda jer je ova općina specifična svojim sadržajem, značajem privlači veliku frekvenciju posjetilaca, kako turista tako i poslovnih ljudi tako da parkinzi ostvaruju prihode na godišnjem nivou od tri do četiri miliona maraka. Nažalost, do sada su ti prihodi išli u privatne ruke, a ugovori o zakupu su bili na simboličnoj osnovi. Mi planiramo te prihode vratiti u budžet općine kroz javno preduzeće i onda ih usmjeriti na poboljšavanje uvjeta života i ukupnog razvoja Općine Stari Grad”, kazao je Selimbegović.

Među prioritetima od tako ostvarene dobiti, Selimbegović je izdvojio rješavanje višedecenijskih problema građana, naročito u padinskim naseljima, uključujući neadekvatan odvoz smeća i čišćenje ulica u zimskim uvjetima i unapređenje redovnih linija javnog prijevoza.

Bazen na Bentbaši, dvorana na Bistriku, fudbalski teren na Mošćanici

Najavljuje Selimbegović i više igrališta i parkova za djecu na području Starog Grada.

“Niz je projekata koje planiramo uraditi i to po jedan veliki kapitalni projekt u svakoj mjesnoj zajednici. Ti su projekti bili predviđeni i platformom koju je SDA prezentirala građanima na prošlim lokalnim izborima 2020. godine”, rekao je Selimbegović i dodao da se to odnosi na period od pet godina jer nakon ovih prijevremenih, slijede naredne godine i redovni lokalni izbori.

U tim projektima je, između ostalog, konačna rekonstrukcija bazena na Bentbaši, koji je, kako je kazao Selimbegović, simbol općine i grada i koji se nalazi u užasnom stanju. Namjerava i novim sadržajima staviti u puni kapacitet Darivu.

“Imamo na Popovom gaju, iznad Hrida i Jerčedola, jednu izvanrednu lokaciju za park poput onog 'Safet Zajko', koji je postao primjer kako se javna površina može staviti u funkciju zadovoljavanja potreba građana. Na toj lokaciji planiramo napraviti takvo mjesto susreta građana”, kazao je Selimbegović.

Općina Stari Grad je jedina u Sarajevu koja nema sportsku dvoranu, a Selimbegović je kazao da za to postoji niz razloga, ali da je sa svojim timom našao lokaciju i za takav objekat na Bistriku.

“Oživjet ćemo i mahale u Starom Gradu. Imamo plan vertikalnog lifta od Bentbaše do Vratnika. Na području Mošćanice, najveće mjesne zajednice u općini, planiramo izgradnju fudbalskog terena jer tu i postoje dva aktivna fudbalska kluba… Dakle, puno je projekata koji su jasni, vidljivi i mi šaljemo poruku da znamo šta treba, kako i sa kime to uraditi”, poručio je Selimbegović.

Novim sadržajima u Starom Gradu privlačiti posjetioce tokom cijele godine

Dalje je kazao da su u stalnom kontaktu s privrednicima u Starom Gradu došli do zaključka da su ljudi s pravom nezadovoljni sadržajima u periodu od završetka ljetne turističke sezone.

“To je period od oko šest ili sedam mjeseci u godini kada Stari Grad ne nudi gotovo nikakve sadržaje koji bi privukli posjetioce. Mi namjeravamo u saradnji s turističkom zajednicom, privrednicima i strukom osmisliti barem jedan sadržaj za svaki mjesec”, naveo je Selimbegović.

Istakao je i da namjerava nastaviti praksu bratimljenja općina zarad saradnje i razmjene iskustava, posebno sa onima iz Turkiye, jer to ima svoj kulturološki, urbanistički i svaki drugi slijed i logiku.

“Općina Stari Grad u velikom dijelu predstavlja simbol naslijeđa arhitekture i urbanog života koji je kao vrsta inspiracije za arhitekte. Kao građanin zahvalan sam tim općinama koje su realizirale važne, pa i kapitalne projekte koji su važan segment turističke ponude Starog Grada”, rekao je kandidat SDA za načelnika Starog Grada.

Selimbegović Općinu Stari Grad opisuje kao jedinstveno mjesto susreta kultura i civilizacija i kao svojevrsni otvoreni muzej “našeg postojanja”.

Ističući kako ima bogato životno i poslovno iskustvo, diplomirani pravnik Selimbegović je kazao da iza njega stoji jaka SDA i da najproduktivnije godine života namjerava staviti na raspolaganje i u službu građanima Starog Grada te je dodao da ne smatra ovu poziciju kao prolaznu stanicu u političkoj karijeri, već kao period života s kojim želi ostaviti neku vrstu naslijeđa i traga koji će biti na ponos njegovoj porodici i cijeloj zajednici.

“Konkretno građanima za ove izbore želim poručiti da ih posmatraju kao javni konkurs kojim oni biraju rukovodioca organa uprave koji će onda u njihovo ime u određenom mandatu upravljati ljudskim resursima Općine Stari Grad, ali i njihovim novcem”, kazao je Selimbegović i dodao da birači pri odabiru kandidata trebaju da obrate pažnju na njihove najvažnije reference i kvalitete, uključujući obrazovanje, radno iskustvo i da na osnovu toga donesu konačnu odluku o tome za koga će glasati na izborima 29. oktobra.