Povodom ove odluke Ustavnog suda BiH kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u, a bogme i pozicija.

Sve srpske stranke saglasne su u tome da je “presuda” politički motivirana, da se od Republike srpske “otimaju” šume. Čak su naglasili da je na području ovog entiteta 1.200.000 hektara šume.

Za neke je, pak, ova odluka Ustavnog suda došla u pravi čas. Na sudovima u entitetu Republika srpska mnogo je žalbi Bošnjaka kojima je novim katastarskim premjerom oduzeta imovina, u prvom redu šumsko zemljište, i upisano kao vlasništvo Republike srpske.

Komisije koje rade na novim katastarskim premjerima i upisu nekretnina u katastar u ovom entitetu vrlo često od Bošnjaka oduzimaju po nekoliko desetaka dunuma najčešće šuma i upisuju kao vlasništvo entiteta, neki se se žale sudu, i obično vrate svoju imovinu, dok neki, zbog skupih i dugotrajnih sudskih procesa, odustanu od svoje imovine.

Presuda Ustavnog suda svakako će pomoći Bošnjacima da zaštite svoju imovinu.