Rusmir Isak, sin federalnog ministra MUP-a Rame Isaka, danas je stupio na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda Zenica. Iako se njegov otac izuzeo od glasanja, građani su ogorčeni na ovaj primjer trgovine utjecajem u režiji Trojke i po nekima stranih diplomata u BiH kojima treba parlamentarna ruka porodice Isak da bi održali nametnutu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inače, brat direktora KPZ Zenica je Arnel Isak, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Rusmir Isak danas je, nakon prvog radnog dana na novom radnom mjestu, naglasio da ostaje ustrajan u namjeri da funkciju direktora obavlja profesionalno i časno.

˝Već sam održao niz konstruktivnih sastanaka s odličnim timom saradnika, detaljno sam obišao svaki segment Kazneno-popravnog zavoda Zenica i upoznao se s izazovima s kojim se susreće zavod kojim rukovodim. Moj cilj je voditi zavod čvrstom rukom, ali pravedno i empatično. Nema, ne smije i neće biti nedodirljivih i privilegovanih. Kao direktor, vjerujem u pružanje prilika osuđenicima za ispravljanje grešaka i ponovno uključivanje u društvo zbog čega će se posebno voditi računa o pravu na čovječno postupanje˝, navodi novoimenovani direktor.

Na društvenoj mreži Facebook istaknuo je da će fokus će biti na obrazovanju, profesionalnom razvoju, resocijalizaciji i smanjenju recedivizma.

˝Uskoro ću sa zadovoljstvom transparentno prezentirati medijima i građanima Bosne i Hercegovine kako se profesionalno, časno i dostojanstveno obavlja ova važna funkcija˝, optimističan je Rusmir Isak, Ramin sin i Arnelov brat.