Usvajanjem Deklaracije o nezavisnosti 28. maja 1918. godine osnovana je Azerbejdžanska Demokratska Republika (ADR) kao prva parlamentarna demokratija u muslimanskom svijetu, saopćeno je danas iz ambasade Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini. 

Za kratko vrijeme stvoreni su prvi parlament i vlada Azerbejdžana, ustanovljeni su njegovi državni atributi, definisane granice, preduzete važne mjere u oblasti izgradnje države, preduzeti su važni koraci da se Republika prizna kao subjekt sistema međunarodnih odnosa, radi zaštite nacionalnih interesa na diplomatskom planu.

Zakoni koje je usvojio parlament, koji je tek počeo sa radom, odigrali su temeljnu ulogu u jačanju nacionalne nezavisnosti, osiguranju političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja i jačanju demokratskih principa u zemlji. ADR, koja je postojala samo 23 mjeseca, imala je značajan utjecaj na formiranje demokratskih tradicija na muslimanskom Istoku.

Površina suverene teritorije ADR iznosila je 114.000 kvadratnih kilometara. Uprkos ozbiljnim unutrašnjim i vanjskim izazovima, koji su proizašli nakon raspada carstva, ADR je uspjela uspostaviti djelotvorne državne institucije, podržavajući prava svojih građana i stičući povjerenje međunarodne zajednice. Bilo je zagarantovano opšte pravo glasa, uključujući pravo glasa žena.

Vlada je formirana na osnovu odgovornosti i podjele vlasti, a azerbejdžanski parlament bio je demokratski izabrano, višestranačko i zaista predstavničko zakonodavno tijelo, prvo takve vrste na cijelom muslimanskom Istoku.

U dvogodišnjem mandatu Republikom je upravljalo pet izvršnih kabineta, a Parlament je održao 155 sastanaka i raspravljao o više od 240 nacrta zakona.

Još jedan vitalni stub u procesu izgradnje države uspostavljen je osnivanjem Žalbenog vijeća, čime je stvoren istinski moderan pravosudni sistem koji je mogao provjeravati ovlaštenja Parlamenta i Kabineta ministara .

Referirajući se na razvojne prioritete, novoformirana Republika posebno je bila zainteresovana za razvoj obrazovanja, zbog čega je i osnovan Državni univerzitet Baku.

Uprkos ekonomskim i političkim poteškoćama s kojima se Republika suočavala, težilo se dugoročnim ulaganjima u ljudski kapital obezbjeđivanjem stipendija stotinama mladih studenata na vodećim evropskim univerzitetima.

Azerbejdžanski jezik proglašen je službenim jezikom i usvojena je nacionalna trobojna zastava i himna, te je uspostavljeno moderno pozorište i opera, kao i štampane azerbejdžanske poštanske marke i izdata je nacionalna azerbejdžanska valuta - manat.

Kao što je navedeno u Deklaraciji o nezavisnosti, uspostavljanje prijateljskih odnosa sa svim narodima, posebno susjednim narodima i državama, određeno je kao jedan od vanjskopolitičkih prioriteta Azerbejdžanske Demokratske Republike.

Azerbejdžanski narod koji njeguje politiku državnosti opštenacionalnog lidera Heydara Aliyeva proslavlja ove godine 104. godišnjicu svoje nezavisnosti u prazničnom duhu i s povišenim osjećajem ponosa jer se Azerbejdžan priprema za veliki povratak u Karabah.

Pod vođstvom predsjednika Ilhama Aliyeva, koji je ostao vjeran političkom kursu nacionalnog lidera Heydara Aliyeva, Azerbejdžan postaje država s dinamičnim razvojem. Zahvaljujući političkim i ekonomskim reformama, koje je šef države uspješno nastavio, kao i aktivnoj vanjskoj politici, Republika Azerbejdžan se razvija u vodeću državu u regiji.