Prekid 10. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH rezultat je neznanja i potpune neodgovornosti aktuelne vlasti, čije posljedice nažalost snose građani FBiH, saopćeno je danas iz Kkluba zastunika SDA u federalnom parlamentu.

Odluka vladajuće većine da se na današnjoj sjednici samo izvrši verifikacija mandata novih zastupnika ne samo da je rezultirala stvaranjem suvišnih finansijskih troškova već je spriječila razmatranje važnih zakona, odluka i informacija koje se direktno tiču svih građana FBiH.

Potpuno je jasno da je 10. redovna sjednica Predstavničkog doma prekinuta s namjerom da se spriječi razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, kojeg je u proceduru po hitnom postupku uputio Klub Stranke demokratske akcije.

Umjesto usvajanja ovog zakonskog rješenja koje je ključno za unapređenje energetske stabilnosti FBiH i diverzifikaciju izvora snabdijevanja plinom, te umjesto razmatranja ostalih akata koji se odnose na unapređenje životnog standarda, poslovnog ambijenta i sigurnosne situacije u FBiH, vladajuća većina je kao prioritet postavila uskostranačke interese.

Današnja prekinuta sjednica također je u potpunosti razotkrila neutemeljenost ranijih izgovora aktuelne vlasti kojima su pravdali stalne zastoje u radu i neučinkovitost, što su pokušavali fakturisati opoziciji i navodnoj opstrukciji u radu parlamentarnih komisija, stoji na kraju saopćenja SDA.

Šta se to danas dešavalao u federalnom Parlamentu?

Predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ostavci Mirjana Marinković-Lepić i pred današnju sjednicu Zastupničkog doma FBiH dala je ovlaštenje za vođenje sjednice Mladenu Boškoviću (HDZ) što je na početku sjednice naišlo na otpor opozicije, javio je Faktor.

 

Zastupnici SDA i DF-a su upitali do kada će parlamentarna većina i rukovodstvo provoditi farsu sa vođenjem sjednica jer imaju mogućnost izabrati novog predsjedavajućeg.

Bošković je svoje vođenje sjednice pravdao zaključkom parlamentarne većine, međutim, kada je zaključak većine dat na glasanje on nije prošao. Ni kod pojedinačnog izjašnjavanja zaključak nije prošao.

Potom je Bošković zatražio pet minuta pauze nakon koje je saopćio zastupnicima da je na Kolegiju dogovoreno da se verificira mandat novoj zastupnici Franki Leko i da će se prekinuti sjednica nakon toga i nastaviti kada se za to steknu uvjeti. Leko je u Zastupnički dom ušla umjesto Ive Vincetića.

I tome su se usprotivili iz opozicije kazavši kako ne može verifikaciju voditi Bošković već da Marinković-Lepić treba preuzeti taj dio.

Marinković-Lepić je preuzela tu odgovornost kako je rekla "protivno savjetu ljekara". Naime, ona je 25. septebra podnijela ostavku iz "zdravstvenih razloga". Međutim, u međuvremenu je obavljala posao predsjedavajuće tamo gdje je htjela, ali je vođenje sjednice uglavnom prepuštala Mladenu Boškoviću iz HDZ-a. U međuvremenu je Marinković-Lepić zatvorila bolovanje, no sjednice nije vodila, pa je s vremenom nastala poprilična zbrka i postavljalo se pitanje ko je uopće na čelu Doma.

Nakon što je danas primorana da ipak vodi sjednicu, ona je pozvala predsjednika Mandatno-imunitetske komisije Hajrudina Žilića da podnese izvještaj kako bi se verificirao mandat zastupnici Leko.

Žilić je na to odgovorio da ne zna kome sada podnosi izvještaj i zatražio od sekretara Ivana Milićevića da pruži odgovor. Milićević je kazao da izvještaj podnosi zastupnicima.

Žilić je tražio da se prekine sjednica.

Iz vlasti su tražili da se verificira mandat zastupnici Franki Leko.

- Ovo je neformalni sastanak zastupnika jer Bošković nije rekao "otvaram sjednicu". Kada bi opozicija napustila objekat vi ne biste imali kvoruma. Držimo ders na neformalnom sastanku. Sjednicu treba prekninuti i neka kolegica Leko dostojanstveno položi zakletvu na zvaničnoj sjednici - sugerirao je zastupnik Mahir Mešalić (DF).

Za riječ se javio i Mario Karamatić (HSS).

- U ovom trenutku predsjedavajuća vodi sjednicu i ne vidim šta je sporno, treba da se glasa o verifikaciji mandata, svi uvjeti su ispunjeni - kazao je Karamatić.

Replicirala mu je zastupnica Alma Kratina (DF).

- Budimo legalisti. Kolegici Leko treba da se verificira mandat pod istim uvjetima u kojima su verificirani naši mandati - kazala je Kratina.

Po zaključenju rasprave Marinković Lepić je pozvala predsjednika Mandatno-imunitetske komisije Hajrudina Žilića da podnese izvještaj o dodjeli kompenzacijskih mandata, jer kako je kazala "sjednica je otvorena".

Žilić je podnio izvještaj kazavši kako ga podnosi na neformalnom sastanku.

Potom je stavljen na glasanje izvještaj Komisije o dodjeli mandata Franki Leko koji je usvojen i verificirali su mandat ovoj zastupnici koja je potom položila zakletvu.

Nakon toga sjednica je prekinuta.