Važno je da predstavnici međunarodne zajednice ne podlegnu ponovo pod pritiscima predsjednika entiteta Rs Milorada Dodika čije je političko i pravno nasilje do sada njemu donosilo rezultat, kazao je u intervjuu za Faktor.ba Nezir Pivić, premijer Zeničko-dobojskog kantona, profesor na Pravnom fakultetu u Zenici.

“Sjetimo se autentičnog tumačenja Zakona o Vijeću ministara ili struktuiranog dijaloga. Ukoliko bi mu se popustilo na pitanju državne imovine, bojim se da bi nastupile teške i nepopravljive posljedice po državu Bosnu i Hercegovinu”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, Ustav BiH propisuje da je država jedini vlasnik državne imovine. Ustavni sud BiH je u svojim odlukama potvrdio državu kao titulara i kazao da se bilo kakvo raspolaganje državnom imovinom može vršiti samo i isključivo putem usvajanja zakona na državnom nivou. S tim u vezi, prilikom pripreme i usvajanja Zakona o državnoj imovini BiH Pivić očekuje da se ide u najboljem interesu države i da taj zakon bude usklađen sa Ustavom BiH i odlukama Ustavnog suda BiH.

Govoreći o Ustavnom sudu BiH, kazao je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavlja posljednju liniju odbrane ustavnog poretka, nadležnosti i političkog suvereniteta države Bosne i Hercegovine.

“Svjedočimo sinhroniziranom djelovanju srpskih i hrvatskih nacionalnih politika koje pokušavaju da ovladaju ovom državnom institucijom i na taj način provedu za državu štetne ciljeve svojih nacionalnih politika. S jedne strane, HDZ blokira izbor sudija u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, na način da odbijaju poslati listu kandidata već insistiraju samo na jednom. S druge strane, politički predstavnici bosanskih Srba insistiraju na usvajanju Zakona o Ustavnom sudu BiH kojim se iz Ustavnog suda izbacuju strane sudije i uređuju pravila postupka u Ustavnom sudu, a koji su suprotni Ustavu BiH. Izbor sudija u Ustavni sud BiH treba da bude zasnovan na ličnim i profesionalnim kompetencijama i posebno iskustvu kandidata ili kandidatkinje, te njihovom odnosu prema najvažnijim državnim pitanjima. S time u vezi smatram da Marin Vukoja, koji je bio kandidat HDZ-a za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i koji nema niti dana profesionalnog iskustva u pravosuđu, ne ispunjava uvjete da bude izabran za sudiju. Svjedoci smo da su predstavnici ‘Trojke’ glasniji u podršci Vukoji od samog Dragana Čovića čiji je on kandidat, a što duboko zabrinjava jer će takav neodgovoran odnos imati višedecenijske posljedice na Ustavni sud BiH, njegov rad, njegovu praksu i odnos Ustavnog suda BiH prema najvažnijim državnim pitanjima”, kazao je Pivić.

Izvor: Faktor.ba