Federalno ministarstvo trgovine od 1. oktobra pa sve do danas, do 12 sati, zaprimilo je 447 obavijesti o promjeni cijena i marži koje su mu dostavile benzinske pumpe, a sve one odnose se na povećanje cijene benzina i dizela, potvrdili su Feni iz tog ministarstva.

Kako su naveli, prosječna maloprodajna cijena na dan 6. oktobra ove godine za premium bezolovni benzin iznosi 2,29 KM po litru, a za dizel 2,22 KM po litru.

Trenutni raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji BiH kreće se za premium bezolovni benzin 95 od 2,11 do 2,36 KM po litru, a za dizel od 2,06 do 2,36 KM po litru.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, maloprodajne cijene super plus bezolovnog benzina - BMB 98 u septembru ove godine više su za 14,70 posto u odnosu na septembar prošle godine, dok su maloprodajne cijene premium bezolovnog benzina 95 - BMB 95 u septembru ove godine više za čak 21,50 posto u odnosu na prošlogodišnji septembar. Kada je u pitanju dizel, njegove maloprodajne cijene u septembru ove godine više su za 17,93 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Iz Federalnog ministarstva trgovine napominju kako je Vlada Federacije BiH na prijedlog tog ministarstva donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Navedenom odlukom privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata. Ta odluka je na snazi i primjenjuje se od 3. aprila ove godine.