Nerijetko se može doći u nedoumicu kako treba pisati glavne brojeve od jedan do deset kada se nađu u tekstu. Iz dostupne prakse može se primijetiti da neko takve brojeve piše slovima, a neko pak ciframa, što bi rekli Arapi, odnosni znamenkama, što bi rekli Hrvati, npr. „Danas sam se sreo s 4 prijatelja“ ili „Danas sam sreo s četirima prijateljima“, ili pak  „Danas sam sreo s četiri prijatelja“

Iz samog primjera može se zaključiti da je ljepše i bolje pisati ove brojeve slovima, i to iz više razloga: što se nekada dogodi da nam neki glavni broj do četiri može biti u nekoj paradigmatskoj formi: *„Od svih 4 prijatelja“ ili „Od svih četiriju prijatelja“ (iako je uobičajena okamenjena konstrukcija „Od sva četiri prijatelja“); drugo, navedeni brojevi do deset jesu tzv. prosti, odnosno jednostavni brojevi, dok se veći brojevi od 11 pa nadalje pišu ciframa, opet iz određenih razloga: pošto je riječ o složenim brojevima, od navedene konstatacije odudara broj deset, jer je on jezički gledajući jednostavan, iako je u brojevnom smislu složen broj jer je dvocifren, zbog čega ga je bolje pisati slovima; dalje, što je riječ o brojevima koji su specifični po tvorbi i porijeklu pa se mogu pojaviti u nekim varijacijama u govornom i pisanom jeziku; također, ovi složeni brojevi se ne dekliniraju, izuzev nekih brojeva u kojima se nalaze glavni brojevi od jedan do četiri.

Na osnovu kazanog, može se reći da postoji pet-šest, a ne *5-6 pravila vezanih za pisanje brojeva u tekstu.

***

Dr. sc. Alen Kalajdžija naučni je savjetnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, u kojem je obavljao i funkciju direktora u dvama mandatima. Njegova područja zanimanja jesu lingvistika i historija jezika. Do sada je ukupno objavio 72 rada, uključujući izvorne naučne članke, stručne radove i prikaze, a istovremeno je učestvovao na 54 domaće i međunarodne naučne i stručne konferencije, simpozija i okrugla stola, od čega su 25 učestvovanja od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika. Učestvovao je na više od 60 stručnih tribina i promocija izdanja iz oblasti bosnistike. Urednik je više od 20 izdanja Instituta za jezik, od čega je u 14 izdanja bilo od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika, te je bio recenzent niza različitih naučnih i stručnih djela iz oblasti bosnistike.