Ako ste pomislili da je riječ o jezičkoj zafrkanciji, varate se. Riječ je o službenoj informaciji na jednoj sarajevskoj medijskoj kući na isteku zime ove godine. Razumljivo je da novinari prenose informacije objektivno, onako kako se u datom slučaju navodi kod organizatora, ali se postavlja pitanje kako, ko, kad i zašto daje ovakve nakaradne nazive kulturnih manifestacija.

Mogu razumjeti da se treba uključivati u moderne tokove kulture i civilizacije, ali do kojih granica to treba ići! Leksički sistem bosanskog jezika otvoren je za primanje nove leksike, ali u svemu tome ipak treba imati mjere zbog očite jezičke autokolonizacije. Zbog toga sam pokušao spomenutu sintagmu prevesti na „obični“ bosanski i ona bi glasila: Otvoren ulični sajam ili market hrane u zimskom parku Vilsonova šetališta.

Da je vrag odnio šalu, govori i aktuelni kurikulum s ishodima učenja, gdje su ključne riječi warm up i calm down. OMG! Ili, kako bi se to bosanski tradicijski adekvatno prevelo: Tobe jarabi!

***

Dr. sc. Alen Kalajdžija naučni je savjetnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, u kojem je obavljao i funkciju direktora u dvama mandatima. Njegova područja zanimanja jesu lingvistika i historija jezika. Do sada je ukupno objavio 72 rada, uključujući izvorne naučne članke, stručne radove i prikaze, a istovremeno je učestvovao na 54 domaće i međunarodne naučne i stručne konferencije, simpozija i okrugla stola, od čega su 25 učestvovanja od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika. Učestvovao je na više od 60 stručnih tribina i promocija izdanja iz oblasti bosnistike. Urednik je više od 20 izdanja Instituta za jezik, od čega je u 14 izdanja bilo od izbora u zvanje višeg naučnog saradnika, te je bio recenzent niza različitih naučnih i stručnih djela iz oblasti bosnistike.