Trojka prepušta HDZ-u BiH i Regulatornu komisiju za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK). Naime, Vlada Federacije BiH na hitnoj je sjednici krajem marta ove godine donijela Rješenje o imenovanju kandidata za članove FERK-a čiji bi mandat trebao trajati pet godina. Prema tom aktu, dvoje od troje predloženih članova FERK-a pripast će HDZ-u BiH.

“Vlada Federacije BiH predlaže Parlamentu FBiH imenovanje kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na mandat od pet godina i to: “Samira Hadžihuseinovića, iz reda bošnjačkog naroda,, Sanelu Pokrajčić, iz reda hrvatskog naroda, i Vesnu Marić, iz reda srpskog naroda”, navedeno je u Rješenju Vlade FBiH, objavio je jutros portal Istraga.

 

Samir Hadžihuseinović je dugogodišnji kadar SDP-a BiH iz Konjica koji je bio i ministar u Vladi HNK. Sanela Pokrajčić je godinama članica FERK-a, a kadar je HDZ-a BiH. Kadar HDZ-a BiH je i Vesna Marić koja je uposlenica Elektroprijenosa BiH u Mostaru.  Dakle, ukoliko Parlamet FBiH potvrdi ovaj prijedlog Vlade FBiH, HDZ BiH će u FERK-u imati većinu za donošenje svih odluka. Napominjemo, u aktualni članovi FERK-a su Jasmin Bešo (kadar SDA), Sanela Pokrajčić (HDZ) i Mile Srdanović (DF). No, Vlada Nermina Nikšića sada HDZ-u prepušta kontrolu i nad ovom komisijom.

Nakon što je krajem aprila prošle godine Christian Schmidt nametnuo Vladu FBiH, nova koalicija je u julu 2023. godine uzvojila Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema tom Zakonu, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH oduzete su ovlasti da predlažu članove FERK-a. Te ovlasti, koje su godinama bile na predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, sada su prebačene na Vladu Federacije koja predlaže Parlamentu nove članove FERK-a. No, ono što je posebno bitno u ovoj priči je povećavanje ovlasti Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Opšte nadležnosti Regulatorne komisije su: a) izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, b) nadgledanje energetskih subjekata kojima je izdao dozvolu, c) donošenje tarifnih metodologija i određivanje cijena i naknada, d) propisivanje uslova pristupa treće strane distributivnim sistemima, e) donošenje i davanje saglasnosti na podzakonske i druge akte iz svoje nadležnosti, f) učešće u sprovođenju sistema podsticaja za korištenje obnovljivih izvora energije i sistema za unapređenje energijske efikasnosti, g) donošenje obavezujućih odluka po pitanjima iz svoje nadležnosti, h) rješavanje sporova između učesnika na tržištu, i) pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga. 

(2) Nadležnosti Regulatorne komisije detaljnije se uređuju posebnim zakonima kojima se uređuju sektori električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, toplotne energije, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti. (3) Regulatorna komisija će poslove iz svoje nadležnosti obavljati u skladu sa ciljevima propisanim Energetskom strategijom i Akcionim planom”, piše u Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dakle, FERK koji je nadležan nadležan za regulaciju tržišta električne energije, gasa, nafte, obnovljivih izvora energije, Trojka predaje HDZ-u BiH. Jer odluke u FERK-u donose se većinom glasova, što znači da dvije članice iz HDZ-a mogu preglasati SDP-ovog člana Komisije.