Osam institucija Bosne i Hercegovine skoro pet mjeseci ignorira zahtjev Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zbog čega je nedavno zatražen inspekcijski nadzor.

Kako je pojašnjeno, Klub bošnjačkog naroda je u januaru zatražio podatke o nacionalnoj zastupljenosti zasposlenih. Institucije su odgovore trebale dostaviti do 22. januara. Od 80 institucija, njih osam nije odgovorilo ni nakon urgencije upućene u februaru.

Džemal Smajić (SBiH), delegat iz Kluba bošnjačkog naroda, uputio je stoga nedavno inicijativu da Upravni inspektorat Bosne i Hercegovine izvrši inspekcijski nadzor u ovih osam institucija.

U pojašnjenju te inicijative naveo je da institucije "očigledno postupaju protivno članu 27. stav 3. Zakona o upravi kojim je jasno utvrđena obaveza organa uprave da na zahtjev Parlamentarne skupštine BiH pripreme analitičke, informativne i druge materijale".

Prema inicijativi koja je upućena, tražene podatke Parlamentarnoj skupštini BiH nisu dostavili Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (Sekretarijat), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja, Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača, te Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Smajić nam je kazao da nijedna od ovih osam institucija nije u međuvremenu, otkako je zatražio inspekcijski nadzor, dostavila odgovore, a da čeka i odgovor Upravnog inspektorata.