Bosna i Hercegovina ima vrlo specifičan geopolitički, geoekonomski i geokulturološki položaj. Nalazi se na spoju civilizacija, kultura i interesnih sfera, poručeno je sa okruglog stola "Izazovi i perspektive geopolitičke situacije - pozicija BiH u svijetlu ukrajinske krize" organizovanog danas u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Okrugli sto ima za cilj potaknuti otvorenu diskusiju predstavnika državnih, akademskih i diplomatskih institucija o aktuelnom prestruktuiranju međunarodnih odnosa, općoj ruskoj agresiji na Ukrajinu i refleksijama te krize na zaoštravanje odnosa na Balkanu, te povećanje političkih i sigurnosnih napetosti u Bosni i Hercegovini.

Organizovao ga je Senat SDA BiH, Fondacija "Centar za edukaciju i inicijative" – Politička akademija SDA BiH i Asocijacija mladih SDA BiH.

Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, rekao je da moderna praksa međunarodnih odnosa svjedoči o tome da snagu moderne države ne determinira njena veličina teritorije, stanovništvo ni ekonomija, nego stepen njene integriranosti u međunarodnu političku i sveukupnu arhitekturu.

"Dakle, i male države u tom smislu imaju šansu. BiH ima vrlo specifičan geopolitički, geoekonomski i geokulturološki položaj. Nalazi se na spoju civilizacija, kultura, interesnih sfera, na neki način povezuje prošlost sa sadašnjošću i budućnošću", istakao je Cikotić.

Kako je kazao, puno se globalno relavantnih procesa i sfera interesa i uticaja preklapa preko teritorije BiH.

"Moramo jačati državu u cjelini", dodao je Cikotić.

Prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, mišljenja je da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku shvata koliko je cijela vanjska politika geografična.

"Ne možete pobjeći iz vaše geografije i onda ključni geopolitički izazovi vam dolaze iz geografskog okruženja, a imajući u vidu da još nismo na neki način postigli neku vrstu konsenzusa o državi. Imamo situaciju da se najprije institucije pokušavaju urušiti, a u tome itekako asistiraju susjedne države", pojasnio je Turčalo.

Kako je kazao, druga dimenzija geopolitičkih izazova odnosi se na situaciju da bilo koji događaj koji se događa u svijetu, reflektira se i na ovako malu državu kakva je BiH.

"Stoga smatram da je jako bitno da u budućnosti oni koji donose odluke počnu gledati veliku sliku, da nemaju sindrom neuobičajne važnosti kada se radi o Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo i sa ruskom agresijom na Ukrajinu da ima itekako refleksije na BiH", izjavio je Turčalo.

Predsjednik Senata Nedžad Branković smatra da je geopolitika na neki način odnos političkih sila prema geopolitičkim potencijalima jedne države.

"Naša zadaća je kako na najbolji način da naše unutrašnje geopolitičke potencijale aktiviramo, kako na jačanju unutrašnjeg suvereniteta BiH, tako i njenog pozicioniranja na međunarodnom planu i da sa imidža države, koja je obično objekat geopolitike, na neki način se pozicioniramo i kao subjekat", pojasnio je Branković.

Mišljenja je da imamo "naših potencijala koji su dijelom izgrađeni i koje još uvijek nismo krenuli aktivirati".