Jelka Milićević, bivša federalna ministrica finansija koja je jedina oslobođena u slučaju Repiratori, bit će nova zamjenica direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, saznaje Istraga.ba.

Ona bi trebala biti imenovana iz kvote HDZ-a.

- Direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, po prethodno provedenom postupku javnog konkursa u skladu sa zakonom, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Parlament Federacije BiH na period četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata - navedeno je u članu 22. stav (2) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je, prema objavi u Službenim novinama FBiH, 13. marta ove godine, imenovala Komisiju za provođenje posutpka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH.
 

- Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i nominiranje za imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: Asim Pandžić, predsjednik; Sanja Zadro, član; Medina Dudo, član; Arijana Huseinović – Ajanović, član; Marica Bulić, član. Za obavljanje stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Dženana Redžić.

Zadatak Komisije je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za nominiranje za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang – listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje - navedeno je u Rješenju Vlade FBiH od 13. marta.

Ova Komisija ima obevezu da sačini listu kandidata prema kojoj će bivša HDZ-ova ministrica finansija Jelka Milićević biti najbolje rangirana, nakon čega će Vlada FBiH uputiti prijedlog Parlamentu FBiH da upravo ona bude imenovana za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Jelka Milićević je bila jedna od optuženih u slučaju Respiratori. Tužilatvo BiH je tada saopćilo da je Jelka Milićević optužena da počinila je krivično djelo nesavjestan rad u službi jer je svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa omogućila nabavku respiratora, a potom propuštanjem svojih zakonom propisanih dužnosti nije spriječila nastupanje štetne posljedice.

Osim Jelke Milićević zbog nabavke respiratora Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv tadašnjeg premijera FBiH Fadila Novalića, tadašnjeg direktora Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudina Solaka i vlasnika Srebrne maline Fikreta Hodžića.

Međutim, Sud BiH je oslobodio HDZ-ovu ministricu, dok su Novalić, Hodžić i Solak osuđeni na po četiri, pet, odnosno šest godina zatvora. I dok se Novalić, Hodžić i Solak već nalaze na izdržavanju kazne, Jelka Milićević se sprema za preuzimanje nove funkcije.