Organizacija „Mladi muslimani“ osnovana je 1939. godine i u narednim ratnim i poratnim godinama osvojila je mnogo simpatija u svom narodu kao autentična bošnjačka i bosanskohercegovačka omladinska organizacija, utemeljena na principima islama. Brojne nepoznanice koje postoje u pogledu njenih članova i organizacije koju su formirali, kojoj su pripadali i za koju su istinski osjećali da je potrebna njihovom narodu jesu jedan od razloga zbog kojih sedmičnik Stav objavljuje jedan broj posvećen „Mladim muslimanima“, a povodom 40. godišnjice od pravnog progona muslimanskih intelektualaca i „Mladih muslimana“ od komunističkih vlasti, koji je poznat pod imenom „Sarajevski proces“ 1983. godine.

VIŠE O TEMI: SPECIJAL STAVA Mladi muslimani (1949. - 1983. - 2023.)

Zbog ograničenosti prostora, nažalost, nismo bili u mogućnosti predstaviti veliki broj vrlo traumatičnih sudbina i ličnosti naših članova koji su značajno doprinijeli našoj organizaciji te bili vjerodostojni čuvari i svoje domovine i naroda i vjere.

Uprkos njenom antifašističkom karakteru, organizacija se u prvoj deceniji svog postojanja suočila s represijom komunističkog režima i namjerno smišljenim i plasiranim neistinama o njoj i karakteru njenog rada, s ciljem da se nove generacije odvrate od nje i njene misije.

Zahvaljujući današnjem Udruženju „Mladi muslimani“, kao i radovima drugih istraživača i dobrih poznavalaca društvenih prilika u kojima su oni djelovali, objavljeno je mnogo knjiga i brošura o njima, te njihovih autobiografskih i autorskih radova. Na spisku najznačajnijih izdanja koja se odnose na ovu organizaciju i njene članove nalaze se: Zilhad Ključanin: Mladi muslimani, Sarajevo 1990. godine, Sead Trhulj: Mladi muslimani, Sarajevo 1995. godine, Grupa autora: Mladi muslimani 1939.-2005., Sarajevo 2006. godine, Reuf Huseinagić: Kazamati jednoumlja, Gradačac 1995. godine, Munir Gavrankapetanović: Mladi će mjesec opet blistati, Sarajevo 1996. godine, Ismet Kasumagić: Trinaest mladomuslimanskih šehida, Sarajevo 1996. godine 1. izdanje i Sarajevo 2007. godine 2. izdanje, Omer Behmen: Na dnu dna, Sarajevo 2006. godine, Ešref Čampara: Sjećanje na zatvorske dane – Molitva za istinu, Sarajevo 1999. godine, Salim Hadžić: Pismo iz zatvora, Sarajevo 2013. godine, Mustafa Šeta: Udarci bez jauka, Sarajevo 2019. godine.

Uprkos ovome, i danas egzistiraju pogrešne predstave o „Mladim muslimanima“ jer nije se sprovela dosljedna lustracija i nisu se zvanično i javno objavili podaci o stradanjima političkih neistomišljenika u nekadašnjoj SFRJ. To je glavni uzrok što danas široj javnosti nije dostupna arhiva policijskih i sudskih struktura koje su optuživale i neosnovano sudile „Mladim muslimanima“. Činjenica da je ista nedostupna, poput neke državne tajne, čak i nakon protoka više od 60 godina od tih dešavanja, govori nam da duh totalitarizma prijašnjeg sistema i dalje postoji i nažalost efikasno djeluje.

Ipak, danas je prilika da se s jednom historijskom distancom od 80 i više godina objektivnije sagleda taj period i nepravda koja je učinjena „Mladim muslimanima“.

Nepravda učinjena „Mladim muslimanima“ ujedno je i nepravda prema bošnjačkom narodu. Okrutnim i neprimjerenim kaznama koje su izrečene „Mladim muslimanima“, a u koje ubrajamo i smrtne kazne i višegodišnje robije, komunisti su nastojali napraviti balans u krivici kod sva tri naroda te izjednačiti zločinačke četničke i ustaške vojne formacije s mladićima i djevojkama koji većinom tokom Drugog svjetskog rata nisu bili ni punoljetni i koji su tokom 1944. i 1945. godine bili pripadnici partizanskih jedinica.

Ali Bošnjaci ne uzimaju ibret i pouku iz bliske prošlosti. Da tako rade, ne bi im bilo čudno što se i u današnje vrijeme nastoji isto napraviti, što su rušitelji ustavnog poretka, separatisti u pokušaju i negatori genocida odjednom u očima jednog dijela međunarodnih zvaničnika postali oni kojima treba napraviti ustupke, oni kojima treba udovoljiti i koje treba pridobiti uza se. Ti zvaničnici postaju poput Tita i komunista koji su velikodušno dozvolili mnogim četnicima da zamijene kokarde s petokrakama, a u isto vrijeme krenuli u obračun s „Mladim muslimanima“ koji s dolaskom novih vremena nisu odstupili od svojih načela, od vjerskih shvatanja i istinitog i ispravnog poimanja dobra i zla koje se ne mijenja bez obzira na okolnosti.

Nadamo se da će sve što pročitate na stranicama ovog izdanja Stava biti korisno za vaša shvatanja uloge i značaja „Mladih muslimana“ za Bošnjake i današnju Bosnu i Hercegovinu.