Veliki je broj bitaka u historiji ratovanja koje su ostale upamćene po različitim specifičnim događajima koji se za njih vežu. Posebno se to može reći za one koje su se odigrale tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Ipak, jedna se u značajnoj mjeri odvaja od drugih, jer do tada na frontovima slična borba nije zabilježena. Riječ je o Kurskoj bici koja se dogodila na današnji dan 1943. godine. Kurska bitka ili “bitka tenkova” ostala je upamćena kao najveća takve vrste u historiji ratovanja.

Naime, kod grada Kurska, koji se nalazi u Rusiji, relativno blizu ukrajinske granice, susrele su se vojske Njemačke i Sovjetskog saveza. Borba je započela petog jula, dok je svoj vrhunac imala osam dana kasnije kada se sa obje strane sučelilo čak 1400 tenkova, što je do tada prema historijskim izvorima bilo nezabilježeno.

Zanimljivo je da ishod ove bitke nije “otišao” na stranu jedne od dvije sukobljene strane, već je  okarakterisan kao “neriješen”, što je također rijetka pojava na frontovima tokom Drugog svjetskog rata.

Prema izvoru Chriss Manna koji se može pronaći u djelu pod nazivom Velike bitke Drugog svjetskog rata sovjetske snage su imale na raspolaganju 800 tenkova, dok su njemačke imale 600. Operacija Citadela započela je 13. jula i trajala je ukupno trajala osam sati, bez naznaka da će nakon nje biti poznat konačan ishod.

Činjenica jeste da njemačka vojska nije očekivala velike gubitke, koji su im u konačnici, iako nisu izgubili, naneseni. Takav epilog odrazio se na dalje napredovanje njemačkih snaga, koje po svemu sudeći nisu očekivali tako snažan odgovor sa druge strane.

U djelu Images of Kursk: History's Greatest Tank Battle autora Nicolasa Cornisa navodi se da nakon ove bitke kreće povlačenje Nijemaca. Svjesni da napredovanje u tom trenutku nije bilo moguće, oni su pažnju posvetili Italiji, zbog straha od njene moguće kapitulacije.

Sjećanje na događaje iz Kurska čuva se na univerzitetima širom svijeta, ali i muzeju u Kursku koji nastoji ispričati priču staru sedamdeset osam godina.