Otvoreno pismo onima koji su ga imenovali

Poštovana gospodo,
Akt suspendiranja Ustava FBiH, da bi se omogućio antiustavni izbor nove Vlade FBiH, kojim je Christian Schmidt, po ko zna koji put, demonstrirao arogantnu samovolju neuobičajenu čak i zemljama pod stranom okupacijom, nameće pitanje koje se mora uputiti vama koji ste ga imenovali za ovu funkciju, a ne njemu:
Ko je Christian Schmidt: Poslušni birokrat ili razulareni islamofob?

Drugim riječima, da li on gazi sve principe međunarodnog prava i pravnog sistema FBiH po vašem nalogu, u skladu sa direktivama koje ste mu dali ili to čini na svoju ruku, protivno uputstvima i ovlašćenjima dobijenim od vas?

Ukoliko je njegova besprimjerno drska samovolja zapravo izraz sposobnosti poslušnog birokrate da savjesno izvrši naređenja koja je u vezi FBiH dobio od vas, sve kritike i osude upućene njemu, treba preusmjeriti na vas, odnosno na one krugove u vrhu međunarodne zajednice, koji ste mu ta naređenja dali!
Ukoliko Christian Schmidt samovoljno razara pravni sistem FBiH i demonstrirajući godinama svoju razularenu islamofobiju, dužni ste da ga hitno opozovete i da se distancirate od njegovih postupaka!

Iako mnogi analitičari i kritičari smatraju da je krajnji cilj ovakvih postupaka Chrstiana Schmidta, uništenje FBiH (u konačnici cijele BiH kao samostalne i suverene države), jasno je da stvari ne stoje tako.
Naime, u politici uništenje nikada nije cilj po sebi i za sebe.

Uništenje je samo uslov za postizanje krajnjeg cilja.

Krajnji cilj politike koju promoviše Schmidt jeste pripajanje - aneksija - cijele teritorije BiH u sastav Srbije, odnosno Hrvatske.

U tim uslovima, lišeni svoje države i njenih institucija; zatečeni kao građani drugog reda pravno nastanjeni u Srbiji i Hrvatskoj, na istoj onoj teritoriji koja se od pamtivijeka zvala Bosna; na kojoj su do juče živjeli kao jedini autohtoni i apsolutno najbrojniji narod, sa svojim etničkim identitom, istorijom, kulturom, jezikom, duhovnom tradicijom - Bošnjaci bili izloženi nesmetanoj agresivnoj politici denacionalizacije i deislamizacije, do njihove potpune asimilacije dijelom u kripto-Srbe, dijelom u kripto-Hrvate, dijelom u vjersku skupinu bez tragova u prošlosti i bez puta ka budućnosti.

Gospodo, vi ste na potezu!

Od toga da li ćete Christiana Schmidta ostaviti na ovoj poziciji nakon suspendiranja Ustava FBiH, planiranog da zada smrtni udarac državi BiH, ili ćete ga hitno opozvati i sankcionisati kao razularenog islamofoba koji aktivno radi protiv proklamirane politike međunarodne zajednice BiH u jugoistočnoj Evropi, zavisi hoćete li u očima cijele svjetske i evropske javnosti biti raskrinkani kao autori projekta za uništenje BiH kao države i nestanak Bošnjaka kao naroda i nacije ili ćete otkloniti sve sumnje i odbraniti ugled međunarodne politike, ozbiljno poljuljan i u regionu i u svijetu.