Mlade u Bosni i Hercegovini kao i u drugim društvima koji su u tranziciji možemo podijeliti na dvije skupine kada je u pitanju njihovo razumijevanje ekonomskog stanja i procesa. Prvi, nažalost brojniji su oni koji opravdanje za svoje stanje i neuspjehe vide u negativnim ekonomskim parametrima, dok drugi upravo u takvom stanju vide priliku za svoj biznis, projekte, NVO aktivizam…

Jedna od takvih je i Muamer Pekmez koji je rođen 06.10.1995. godine na slobodnoj teritoriji općine Hadžići gdje i danas živi. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu je završio kao najbolji student, odlikovan najvišim priznanjima kako Univerziteta u Sarajevu, tako i Federalnog ministarstva obrazovanja.

Uspješan student i NVO aktivista

“Tokom studija, sticao sam praktično iskustvo u Turskoj i Sloveniji kroz različite programe međunarodnih praksi. Odmah nakon okončanja studiranja, zaposlio sam se na mjestu projektni asistent u Catholic Relief Services-u (CRS). Neposredno po izbijanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini, angažovan sam u Internacionalnoj organizaciji za migracije (IOM). Svoje bogato iskustvo u radu nevladinih organizacija, stečeno kroz pomenute angažmane i seminare Robert Schuman Instituta iz Budimpešte nastojim iskoristiti u razvoju svoje jedine domovine i mladih kao njenog najvažnijeg resursa”, kaže Muamer na početku razgovora za Stav.

On kroz društveni angažman na mjestu predsjednika organizacije za Kulturu, edukaciju i podršku građana OKEAN, uspješno implementira različite projekte finansirane od strane Evropske komisije.

“Organizacija OKEAN djeluje već šest godina i broji preko 50 istaknutih članova različitih profesija. Naš rad je prepoznat od strane Evropske komisije i mnogih međunarodnih aktera koji nam već godinama ukazuju podršku i povjerenje. Imajući u vidu kompleksnu geopolitičku situaciju u Bosni i Hercegovini, možemo reći da već godinama uspješno doprinosimo razvoju naše države i sarađujemo sa svim relevantnim institucijama”, dodaje Muamer.

On posebno ističe međunarodne projekte koje finansira Evropska komisija kroz koje mladi iz BiH i drugih evropskih država razmjenjuju iskustva i znanja.

“Pored brojnih drugih projekata želio bih istaći projekat pod nazivom YEES-Building local capacities for Youth Employaability and Entrepreneurial Skills finansiranog od strane Evropske komisije, čija vrijednost premašuje 150 000 €. Riječ je o transnacionalnom projektu kojeg OKEAN kao koordinator implementira u saradnji sa partnerima iz Mađarske, Slovačke, Poljske i Crne Gore. Projekat je počeo sa realizacijom 2020. godine u jeku krize prouzrokovane COVID-19. Projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta lokalnih zajednica za zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Uprkos brojim poteškoćama prouzrokovanim COVID-19, uspješno su realizovane studijske posjete u Slovačkoj, Poljskoj i Mađarskoj tokom kojih je preko 50 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore usvojilo neophodna znanja i vještine za pokretanje vlastitog biznisa. Također, realizovane su i radionice na lokalnom nivou koje su omogućile prijenos stečenog znanja u lokalne sredine širom Bosne i Hercegovine i Crne Gore”, dodaje Muamer.

Jačanje kompetencija mladih

Nezaposlenost mladih već je dugo problem u Europi, ali posebno se pogoršala s ekonomskom krizom nakon kreditne krize 2008. godine.

“Iako analitičari tvrde da je došlo do ekonomskog oporavka u većem dijelu Europe, stope nezaposlenosti mladih i dalje su dvostruko veće od stope nezaposlenosti ukupne populacije. U tom kontekstu organizacije civilnog društva igraju ključnu ulogu u podršci integraciji mladih na tržište rada korištenjem različitih obrazovnih i informativnih mjera podrške”, smatra Muamer.

Završna konferencija u Sarajevu je dio 22-mjesečnog projekta “YEES – Izgradnja lokalnih kapaciteta za zapošljivost mladih i poduzetničke vještine” koji ima za cilj izgradnju održivih kapaciteta za zapošljavanje mladih i razvoj poduzetničkih vještina u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za lokalne predstavnike mladih.

“Ciljevi navedenog projekta su povećati kompetencije radnika koji rade s mladima za poticanje mogućnosti zapošljavanja mladih kroz obrazovne i informativne programe, uključujući obrazovanje za poduzetništvo. Jačanje međusektorske suradnje između OCD-a, općinskih struktura mladih i privatnog sektora za povećanje zapošljivosti mladih i razvoj poduzetničkih vještina među mladima. Povećati dostupnost obrazovnih resursa i mogućnosti cjeloživotnog učenja o zapošljavanju mladih i razvoju poduzetničkih vještina”, pojašnjava Muamer.

Umrežavanje mladih Bošnjaka iz BiH i Crne Gore

Konkretni doprinos ovog projekta se ogleda kroz poticanje suradnje i razmjene mladih između zemalja učesnika iz Srednje Evrope i sa Zapadnog Balkana, te poboljšanje kvalitete i priznavanja rada s mladima i neformalnog učenja na Zapadnom Balkanu kroz  jačanje sinergije i suradnje s tržištem rada i javnim sektorom. Tu je i poticanje razvoja, testiranja i pokretanja obrazovnih i informativnih programa neformalnog učenja o zapošljivosti mladih.

Posebna vrijednost i značaj ovakvih projekata je za međusobno povezivanje mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno Sandžaka.

Kada su u pitanju planovi za budućnost naš sagovornik kaže da će iskustvo stečeno kroz realizaciju transnacionalnih projekata u budućnosti iskoristiti za dodatno jačanje regionalnih i dobrosusjedskih odnosa.

“Imajući u vidu težak položaj Bošnjaka u susjednim državama i nestabilne političke okolnosti kojima su izloženi, nastojati ćemo doprinijeti jačanju i izgradnji njihovih kapaciteta. Znanje je jedini resurs koji se trošenjem umnožava i kao takvo predstavlja nepobitan faktor razvoja Bosne i Hercegovine i regiona. Stoga, želimo okupiti vrhunske stručnjake iz različitih oblasti, koji će svojim angažmanom doprinijeti kako ekonomskom tako i sveopćem napretku svih građana Bosne i Hercegovine. Također, bit ćemo pouzdan partner u svim projektima od regionalnog značaja koji doprinose razvoju Zapadnog Balkana i njegovoj budućnosti u Europskoj uniji i NATO-u.