“Sarajevsku ostrašćenu vlast najviše boli istina. A ja ću vama da kažem jednu istinu: Ja sam jedan od 157.000 Srba koji  su morali da napuste Sarajevo. Ja sam jedan od njih. Ja sam taj jedan od 157.000. A garantujem da je bilo mnogo više od 157.000 Srba”, izjavio je ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Nenad Nešić.

“Očigledno im ne odgovara istina. Žele da sakriju najveće etničko čišćenje koje se desilo na ovim prostorima, a to je etničko čišćenje Srba iz Sarajeva”, tvrdi Nešić te samouvjereno dodaje da “oni ne žele da Srbi i dalje egzistiraju u Sarajevu, smeta im i boli ih naša istina.”

Nešić je potom iskoristio priliku uklanjanja sporne table, koju su 13. jula 2023. godine provele sarajevske kantonalne vlasti, da otvori teme promjene imena Istočnog Sarajeva i utvrđivanja entitetskih granica.

“Evo još jednom kažem: Svojim primjerom svjedočim da je istina i samo istina napisana na tabli na ulazu u Istočno Sarajevo. Ili, kako mi volimo da kažemo – Srbi iz Istočnog Sarajeva – u Srpsko Sarajevo.

Nadam se da nakon ovog ćemo pokrenuti inicijativu da našem gradu vratimo njegovo pravo ime, jer to je ime Srpsko Sarajevo. I nadam se da ćemo nakon ovoga definitivno utvrditi entitetsku liniju da bi izbjegli bilo kakve incidente.

Znači, nužnost je utvrđivanja entitetske linije da ne bi došli u situaciju da može doći do incidenata – da li je neko ušao u posjed Republike srpske ili Federacije BiH. Znači očekujem vrlo brzo utvrđivanje entitetskih linija i očekujem postavljanje nove table.”

Nešić očekuje da se uklonjena tabla vrati njenim vlasnicima ali, u to ne polaže velike nade.

“Ukoliko nam kantonalne vlasti ne vrate ovu tablu, očekujem da vlasti grada Istočnog Sarajeva brzo reaguju i postave novu tablu desetak metara u dubinu Republike srpske dok ne utvrdimo entitetsku liniju.”