Sedmični list “Stav” u dogovoru s aktuelnim mesnevihanom Hadži Hafizom Mehmedom Karahodžićem prenosi u nastavcima dersove iz “Mesnevije” održane u Mevlevijskom kulturnom centru na Jekovcu.

PRIREDIO: Šaban Gadžo

 

Treći svezak, bejtovi: 3177-3219/III (drugi dio)

 

POJAŠNJENJE TOGA DA HAKK UZVIŠENI SVE ŠTO JE DAO I STVORIO, OD NEBESA, ZEMALJA, SUŠTINA I POJAVA – STVORIO JE PREMA POTREBAMA. DAKLE, TREBA BITI MUHTAČ NEKOJ STVARI, DA MU JE ON DA. JER, ALLAH JE ONAJ KOJI SE ODAZIVA NEVOLJNIKU KAD MU SE OBRATI. POTREBITOST JE DOKAZ ZASLUGE

 

Znači, ti možeš biti u selu, u nekom kutku tamo, a tvoja potreba za spoznajom dovest će te na izvor da se napiješ te vode. I kad takva osoba dođe u kontakt s ovakvim riječima, s ovim izvorom, on će se maksimalno okoristiti. Dakle, budi onaj koji ima potrebu – budi žedan!

Taj Merjemin nijaz i dert bili su uzrokom

da njeno dijete progovori.

Njena skrušenost, nijaz i poniznost i ta bol koju je podnosila slušajući kako je potvaraju i vrijeđaju bili su uzrok da njeno dijete progovori. Onaj koji ima dert za susretom s Hakkom njemu će u tom selu, u tom kutku, ako treba, kamen progovoriti. I pokazuje nam to na primjeru hz. Merjeme: hal u kojem se nalazila bio je uzrok da njeno dijete progovori, tj. Isa, a. s. Prema tome – nevolja, bol, patnja samo su povod da Allah, dž. š., pokaže svoju dobrotu i plemenitost.

Dio nje, bez nje, radi nje, progovorio je.

Dio tvog dijela ima sposobnost govora u potaji.

Dio nje (Isa, a. s., njen sin), bez nje (bez ikakvog potiska od nje; nije joj bilo ni na kraj pameti da će dijete progovoriti, niti da može progovoriti), radi nje (u zaštitu da je uzme), progovorio je. Dio tvog dijela ima sposobnost govora u potaji. Sad se ti potrudi, čovječe, svojim životom da tvoji dijelovi u korist tvoju progovore! Upućuje nas na ajeti-kerim, esteizubillah: Danas (na Jevmul-kijamu, na Danu obračuna) Mi ćemo im usta zapečatiti, a njihove će nam ruke govoriti i njihove noge će svjedočiti o onome šta su radili! (Ja-sin, 65)

Moramo se potruditi da, inšallah, sutra u naš prilog progovore naši dijelovi, kao što je za hz. Merjemu progovorio njen dio. Odmah nam dolazi taj događaj kao jasna slika – uputa. Znači, uz Allahovu pomoć, slijedeći – kako nam je rekao – dušu i one koji vide, dotjeraj svoj nefs pa da bude čist poput Merjeme, a onda, kad te budu napadali zbog te posebnosti ili te svjetlosti koja iz tebe isijava, progovorit će u tvoju korist dijelovi tvoji.

Ruke i noge svjedočit će protiv tebe, o, robe!

Dokle ćeš poricati? Rukama i nogama odbijati!

Dokle ćeš poricati?! Zar nije vakat da prestaneš više da se rukama i nogama služiš u odbijanju Božijih nimeta, ili da rukama i nogama srljaš u haram, u zabranjeno – dokle?!

A ako ne budeš dostojan šerha i govora,

sposobnost govora, onog govornika, tebe je vidjela i zaspala.

Šta nam je rekao s ovim bejtom? Ako ne budeš dostojan šerha i govora... Evo, ti sad sjediš i slušaš ders, pa ako nisi dostojan toga, sposobnost govora onog govornika (muršidi-kjamila, učitelja) koji sad prenosi i sipa bisere preda te, a tebe vidi uspavanog, lijenog, koji tegobno podnosi te savjete – poput magarca na ledu, onda će zaspati i sposobnost govornika, koju mu Bog Uzvišeni daje. Da bi s jezika učitelja mudrost potekla, moraju oni koji slušaju da žude za njom, pa prema stepenu žudnje, toliko će Allah na njegovo srce spuštati ono što njima treba. Jer jedan vaiz ima toliko snage i sposobnosti da govori koliko slušači i učenici imaju želje i volje da ga slušaju. U tom smislu Poslanik, a. s., kaže: „Allah, dž. š., stavlja mudrost na srca vaščija (predavača, savjetodavaca) u omjeru zainteresovanosti slušača.“

Sve što nikne radi potrebitog je proklijalo,

da bi tražitelj našao predmet koji traži.

Sve što se rodi i pokaže svoje lice, sve je to na ovaj svijet došlo zbog nekakve potrebe i radi nekakvog cilja kojem ide.

Ako je Hakk Uzvišeni već nebesa stvorio,

radi rješavanja naših potreba ih je stvorio.

Da bi nam otklonio tegobe i nevolje. Nije to uzalud. Kako se kaže u ajetu: Gospodaru, nisi Ti ovo uzalud stvorio, pa neka je Tebi subhan, i sačuvaj nas od patnje u vatri! (Ali-Imran, 191) Eto, to je tako kod onog ko zna ibret uzeti, gledajući univerzum koji ga okružuje...

Gdje god se pokaže kakva bolest, tamo ide lijek.

Gdje god zavlada siromaštvo, tamo se upućuje hrana i namirnice.

(Kako iz života uzima primjere pa to lahko možemo pratiti!)

Gdje god se pojavi kakvo teško pitanje tu

odgovor stiže. Gdje god je lađa, tamo voda teče.

(Gdje god je nešto zamršeno, tu je tako blizu rješenje, gdje lađe plove, tu je i voda – jedno drugo traži.)

E sad imamo jedan prekrasan bejt:

Vodu manje traži! Žedan budi,

da bi ti voda provrela, odozgo i odozdo.

Vodu manje traži! Mi, recimo, čujemo, i na dersovima, a i čitajući kitabe, da negdje ima Voda života. Gdje je to? Kako doći do nje? Istraživanjem? Vodu manje traži!, kaže hz. Mevlana. Ali – žedan budi! Ti nju dušom želi, jer mnogi su bili bliži fizički Poslaniku, s. a. v. s., nego ovaj crni rob koji ga je jednom sreo, ali su ostali poput hladnog gvožđa. Takvo gvožđe ne može se obraditi, jer ga svojom nutrinom nikada nisu htjeli. Dakle, nemoj na ovaj način da tražiš jer, vidimo, ko god to traži, kako se brzo zamara. Nakon izvjesnog vremena, pročitali smo mnoge knjige, istražili, nagomilali puno znanja, a Vodu života nismo pronašli. Izostao je uspjeh! Nema ga! I onda možemo da vidimo kako ljudi odustaju od Puta, kako se kolebaju. Pa se čovjek pita je li ovo uopće Pravi put? I kaže, odoh izabrati nešto drugo, da ne budem prevaren. Neka znate, to dolazi zbog ovakvog traženja. Nema žeđi, izostala je, jer sama žeđ upućuje da je voda prisutna; to jedno drugo traži. Znači, žedan budi! Da bi ti voda provrela odozgo i odozdo; da bi ti se spustila s visine i da bi ti provrela iz dubine. Najprije treba da ožedniš, pa ćeš onda biti prisiljen da tražiš vodu.

Dok se ne rodi djetešce nježnog grla,

gdje će poteći iz prsa njeno mlijeko?

(Iz prsa majke neće poteći mlijeko dok se dijete ne rodi.)

Onda nam ovako kaže:

Idi! Ovim visovima i nizinama trči,

da ožedniš i postaneš zalog harareta.

(zalog harareta – zalog žeđi, a u toj žudnji za vodom, tako ćeš biti privučen vodi.) A kad ovako budeš radio:

Potom ćeš, iz zvuka grmljavine,

zvuk vode potoka čuti – o, care!

Pojavit će se oblak i svjetlica-munja, i to će najaviti dolazak kiše; poteći će onda potoci i rijeke, a sve te ljepote plodovi su trpljenja žeđi; a onda kaže – o, care! Jer, sad si ti car, pravi car; sad si otkrio svoju pravu prirodu, jer si ti, suštinski, to – kruna stvaranja!

Tvoja potreba nije manja od potrebe biljaka.

Ti vodu uzimaš i vučeš je prema njima.

Vidiš kako i biljke imaju potrebu za vodom, i kako te Allah stavlja u pokret da zadovoljiš tu njihovu potrebu.

Pazimo sad ovaj bejt:

Uhom uzimaš vodu i razvodiš je prema

suhom usjevu, da nađe užitak.

Uhom uzimaš vodu..., znači moraš znati da slušaš, evo, ove bejtove koje mi slušamo večeras. Kao da nam kaže – pa eto, to vam je Voda života! Ako budeš znao na pravi način ovo primiti, onda ćeš to razvoditi prema suhom usjevu, tj. usjevu tvoje duše, da nađe užitak...

 

Usjevu duše, čiji su dževahiri skriveni,

oblak rahmeta, pun je od vode Kevsera.

Usjevu duše, čiji su dževahiri skriveni... Koji su to dragulji duše? To su tajne srca i istine ilmi-gajba – skrivenog, duhovnog znanja, duhovne nauke. (...) oblak rahmeta, pun je od vode Kevsera – On samo čeka, kad si ovako, kako treba, postavio stvari da na tebe mnogo dobro izlije, a onda ćeš na takav način doći u vezu s onom rijekom Kevser, sutra na Ahiretu.

I završava ovim bejtom:

Da ti „sekahum rabbuhum“ bude naslovljeno.

Žedan budi! Allah najbolje zna šta je pravo.

Ovim riječima „sekahum rabbuhum“ upućuje na ajeti-kerim, esteizubillah: I dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće (Ed-Dehr, 21).

Dakle, da ti taj Sakija, a to je vaš Gospodar, natoči ovo čisto piće, to će ti biti naslovljeno. A da bi se to desilo – žedan budi! Žudi za tim pićem, a Allah najbolje zna šta je pravo!

 

In-ne nedž-mes tu-ne rem-les tu-ne hab

Vah-ji Hakk-vallahu a-lem bis-savab!

El-Fatiha!

 

Drugi dio 75. dersa iz trećeg sveska „Mesnevije“, koji je hadži hafiz Mehmed Karahodžić održao 15. 12. 2021. u Mevlevijskom kulturnom centru – Jekovac.